Vizija podjetja STADLER za industrijo recikliranja in strateške prednostne naloge

Članki

Podjetje STADLER, globalno dejavni nemški strokovnjak za načrtovanje, proizvodnjo in montažo linij za recikliranje in sortiranje na ključ, je na začetek novega leta dobro pripravljeno. Podjetje je odločeno, da bo izpolnilo hitro rastoče zahteve industrije recikliranja, ki se vedno hitreje razvija. Strategija podjetja za leto 2023 se še naprej osredotoča na predvidevanje spreminjajočih se potreb in razvijanje rešitev za izpolnjevanje novih zahtev strank.

"Leta 2022 se je zavedanje o nujnosti ukrepanja v zvezi s podnebnimi spremembami in zmanjšanja emisij toplogrednih plinov povzpelo na novo raven," pojasnjuje Willi Stadler, generalni direktor podjetja STADLER. "Zaradi večje okoljske ozaveščenosti se povečuje potreba za zmanjšanje količine odpadkov, recikliranje in prizadevanje za krožno gospodarstvo. V podjetju STADLER verjamemo, da imamo strokovno znanje in izkušnje, s katerimi lahko industriji recikliranja pomagamo pri reševanju tega izziva."

 

Nove zahteve rastoče industrije recikliranja

Spremembe v industriji recikliranja spodbujajo različni dejavniki, od ozaveščenosti javnosti o okoljskih vprašanjih do zakonodaje, kot je zeleni dogovor EU. Evropska komisija je predlagala nove predpise za doseganje treh ključnih ciljev: preprečevanje nastajanja odpadne embalaže, ustvarjanje krožnega gospodarstva in spodbujanje dobro delujočega trga sekundarnih surovin z določitvijo minimalnega odstotka recikliranega materiala za nekatere vrste plastične embalaže. Na to spremembo je vplivala tudi kitajska prepoved uvoza onesnažene plastike, ki prispeva k povečanju povpraševanja po sortirnih linijah v Evropi - zlasti po sortirnicah, ki lahko sortirajo plastiko glede na različne polimere.

Industrija recikliranja se precej hitro razvija in zahteva določeno stopnjo specializacije. Podjetje STADLER ima pri tem razvoju pomembno vlogo saj za nove zahteve ponuja ustrezne rešitve. Dva projekta, dokončana leta 2022, sta dober pokazatelj, kako podjetje nenehno utira nove poti: v Eittingu v Nemčiji je bila postavljena prva popolnoma avtomatizirana sortirnica lahke embalaže, v Malmöju na Švedskem pa prva popolnoma avtomatizirana sortirnica za sortiranje tekstila v Evropi.

Cilj zmanjšanja količine odpadkov z recikliranjem je v ospredje postavil tudi kemično recikliranje. "Pri podjetju STADLER smo zgodaj prepoznali nastajajoče povpraševanje in danes lahko ponudimo sortirne linije, ki so načrtovane za razvrščanje in pripravo plastike za kemični postopek," pravi generalni direktor podjetja STADLER, Willi Stadler. "To je pomemben korak naprej. Pri kemičnem recikliranju se plastika najprej upari v plin, ki se nato pretvori v olje, iz katerega se lahko proizvede nova plastika. S tem se sklene krog za materiale, ki so se do nedavnega odlagali kot odpadki."

Podjetje STADLER nenehno išče nove načine za pomoč pri razvoju industrije recikliranja. To vključuje tudi sodelovanje pri raziskovalnih projektih, kot je projekt EnEWA, katerega cilj je izkoristiti neizkoriščene možnosti pridobivanja reciklirnega papirja iz preostalih, komercialnih in plastičnih odpadkov. Projekt je prejel nagrado Evropskega sveta za recikliranje papirja 2021/22 v kategoriji "Inovativne tehnologije ter raziskave in razvoj".

Digitalizacija igra vse pomembnejšo vlogo in podjetje STADLER je dobro pripravljeno, kot pojasnjuje Willi Stadler: "To je prednostna naloga podjetja STADLER na vseh področjih - v naših podjetjih in zlasti v sortirnicah, ki jih oblikujemo z zbiranjem podatkov o vhodnih in izhodnih recikliranih snoveh ter z nenehnim vzdrževanjem. V to področje bomo še naprej veliko investirali."

 

Vse večje povpraševanje po sortirnicah za recikliranje po vsem svetu

Po vsem svetu narašča povpraševanje po sortirnih linijah. Podjetje STADLER je zato razširilo svoje dejavnosti v Latinski Ameriki in ZDA. Leta 2022 je bila v Braziliji dokončana zadnja od vrste sortirnic komunalnih odpadkov. Podjetje STADLER je odprlo tudi novo prodajno in servisno pisarno v Mexico City-ju, kjer je podjetje že postavilo več sortirnic, vključno z dvema velikima sortirnicama. Podružnica v ZDA je na trg prodrla leta 2022 in zdaj dobavlja sortirne sisteme po vsej državi. Podjetje STADLER trenutno vlaga v širitev proizvodnih zmogljivosti v Nemčiji in Sloveniji, da bi zadovoljil naraščajoče povpraševanje na obstoječih in novih trgih.

 

Podjetje STADLER ima trajnostni razvoj v krvi

"V podjetju STADLER je velik poudarek na trajnosti. Začne se z našim poslovnim modelom: kot specialist za sisteme za sortiranje odpadkov za industrijo odstranjevanja in recikliranja zagotavljamo pomembno infrastrukturo za razvoj krožnega gospodarstva. Učinkovito sortiranje odpadkov je osnovni pogoj za učinkovito recikliranje," pravi  generalni direktor podjetja STADLER, Willi Stadler. "Poleg tega vsaka sortirnica, ki jo postavimo za material, ki ga je mogoče reciklirati, prihrani na tisoče ton CO2. Samo en primer: sortirnica komunalnih odpadkov, ki letno obdela 100 000 ton materiala, prihrani približno 100 000 ton ekvivalenta CO2." Leta 2022 je podjetje STADLER za svoje dosežke na področju trajnosti prejelo nagrado Sustainability Today Industry Excellence Award.

Podjetje STADLER posveča veliko pozornost trajnosti tudi v svojih proizvodnih obratih: "Smo srednje veliko družinsko podjetje z 230-letno zgodovino. Vedno smo delovali trajnostno na lastno pobudo. Kot član iniciative UN Global Compact smo zavezani trajnosti in desetim načelom trajnostnega poslovanja v korist vseh ljudi danes in v prihodnosti." Podjetje je uvedlo sodoben koncept upravljanja z energijo in se trenutno osredotoča na varčevanje z energijo in doseganje samozadostnosti. Na primer, obstoječi fotovoltaični sistem z 88 kWp naj bi leta 2023 razširili še za 750 kWp.

Trajnost v podjetju vključuje tudi korporativno upravljanje in finančno trajnost. Ponovno investira letne presežke in zagotavlja visok delež lastniškega kapitala. To podjetju omogoča, da preživi gospodarske izzive in zaščiti svoja partnerstva s strankami, zaposlenimi, dobavitelji in lokalno skupnostjo. "Naš trajnostni pristop ustvarja okolje, ki spodbuja visoko stopnjo zavzetosti naših zaposlenih, ki se počutijo vključeni v podjetje," pravi generalni direktor podjetja STADLER, Willi Stadler. "Hkrati lahko svoje poslovne partnerje podpiramo tudi v težjih časih.”