Sortirne linije za gospodinjske odpadke

STADLER predstavlja individualno načrtovane sisteme za ravnanje z gospodinjskimi odpadki na ključ z zmogljivostjo predelave od 40.000 t/leto do visoko zmogljivih sistemov z zmogljivostjo 1.000.000 t/leto, kot smo ga nedavno uspešno zgradili v Španiji.

Izkušnje podjetja STADLER

»Zahvaljujoč več kot 60 prodanim sortirnim sistemom po svetu ima STADLER široko paleto strokovnih znanj in visoko stopnjo izkušenj na področju predelave gospodinjskih odpadkov.«

Lastnosti materiala

Med gospodinjske odpadke uvrščamo vse vrste odpadkov, ki nastanejo v gospodinjstvu. Poleg organskih odpadkov, kot so ostanki hrane, je med njimi mogoče najti tudi najrazličnejše materiale, ki jih je mogoče reciklirati. Tako raznolika sestava materiala z zelo različno  gostoto med 100 in 300 kg/m3 predstavlja poseben izziv za to vrsto sistema, saj hkrati zahteva visoko stopnjo prilagodljivosti in robustnosti. 

Primer opisa postopka avtomatizirane sortirnice za gospodinjske odpadke z naknadnim ročnim sortiranjem:

Po začetnem doziranju se material preko različnih sejalnih strojev, kot sta naš sejalni boben ter balistični separator loči po različni velikosti in obliki granulata (ploščat [2D], kotalujoč [3D] in presejan - fina zrna). Da bi dosegli najvišjo možno stopnjo sortirne čistosti, se s pomočjo zračnih separatorjev od preostalega materialnega toka iz materiala izločijo večje folije. To bistveno izboljša poznejše sortiranje z uporabo tehnologije infrardeče spektroskopije (NIR). V kombinaciji z nadaljnjim ločevanjem magnetnih in nemagnetnih kovin je mogoče doseči želene visoke zahtevke po končni kakovosti. Po ročni kontroli kakovosti se material dokončno loči po frakcijah, skladišči v zalogovnikih ter komprimira s čimer se zmanjša potrebna prostornina za skladiščenje in transport.

Primer opisa postopka popolnoma avtomatizirane sortirnice za gospodinjske odpadke:

Odpadki se sprva enakomerno dovajajo v sistem. S postopki presejanja, NIR sortiranja ter magnetnih in nemagnetnih ločevalcev ločimo organske dele, plastično embalažo in pločevinke. V naslednjem koraku ločimo različne polimere in tetrapak na različne vrste plastike s posebno optično matrico prepoznavanja. 
Nato se izločijo papir, pa tudi železne in neželezne kovine. Organska frakcija se z biološkim postopkom stabilizira in predela v visokokakovostni kompostni material. Organsko frakcijo se lahko uporabi tudi za proizvodnjo električne energije s pomočjo obrata za anaerobno fermentacijo.

Glavne komponente

 • Odpiralec vreč
 • Kompaktni podajalni bunker
 • Drobilec
 • Sejalni boben
 • Balistični separator
 • Zračni separator
 • Perforator
 • Tehnologija infrardeče spektroskopije (NIR)
 • Magnetni izločevalnik
 • Izločevalnik nemagnetnih kovin
 • sekundarni drobilnik
 • Sortirna kabina
 • Stiskalnica
 • Kompaktor
 • Transportni trak
 • Jeklena konstrukcija s podesti
 • Elektrotehnika

Izhodne frakcije

 • Magnetne kovine
 • Drobna frakcija
 • Folija
 • Mešana plastika
 • Nemagnetne kovine
 • Organski material
 • Papir/lepenka/karton
 • PE
 • PET
 • PP
 • Tetrapak

Reference

Z ogledom videoposnetka se strinjate, da bodo vaši podatki poslani v YouTube in da ste pravilnik o zasebnosti.