Trajnost

Ekologija, gospodarstvo in družbeno sožitje v sozvočju.
Ohraniti regenerativno sposobnost sistema s skrbnim ravnanjem z našo naravo, ki varuje vire. To so temelji trajnostnega razmišljanja in delovanja.

Infrastruktura za krožno gospodarstvo

Pri tem ima delujoče krožno gospodarstvo odločilno vlogo. S tem v mislih nenehno delamo na novih razvojnih dosežkih, da bi odpravili globalni problem odpadkov.

STADLER ponuja ustrezno infrastrukturo, ki je potrebna za izgradnjo delujočega krožnega gospodarstva. Z našimi zares učinkovitimi in zmogljivimi sortirnicami se odpadki zanesljivo in sortno čisto ločijo in nato odvedejo v reciklažo. To ne preprečuje samo odlaganja odpadkov po vsem svetu, temveč tudi znatno zmanjšuje emisije toplogrednih plinov.

Preberite več o našem prispevku za trajnostni svet

Ideja trajnosti v podjetju

Vendar pa niso samo naši sistemi za sortiranje odpadkov tisti, ki dosledno sledijo ideji trajnosti. Tudi znotraj podjetja to vsak dan živimo. Od leta 2019 smo okrepili svoja prizadevanja in začeli vzpostavljati celovit sistem upravljanja trajnosti. Svoje notranje procese nenehno optimiziramo in to celostno v skladu s tremi stebri trajnosti: gospodarstvom, ekologijo in socialnimi vprašanji.

Preberite več o našem notranjem upravljanju trajnosti

Naše sestrsko podjetje STADLER Anlagenbau GmbH je podpisnik Globalnega dogovora Združenih narodov, največje svetovne pobude za odgovorno upravljanje podjetij. Le-ta spodbuja podporo, deset načel pobude ter cilje trajnostnega razvoja.