Sortirnice za les

Da bi lahko reciklirali čim več odpadnega lesa, je podjetje STADLER razvilo visoko pretočne sortirnice za les - prvo izmed mnogo sistemov v letu 2012.
Cilj je ločiti vse materiale, ki so problematični za postopek predelave.

Izkušnje podjetja STADLER

»Tudi pri sortirnicah za odpadni les podjetje STADLER prednjači s pionirskimi rešitvami. Cilj: najvišja stopnja izsortirane čistosti, kot jo poznamo pri podjetju STADLER.«

Lastnosti materiala

Vhodni material teh sortirnic STADLER sestoji iz vseh vrst odpadnega lesa, ki vsebuje tudi kovinske komponente, kot so vijaki, žeblji in povezovalni elementi, pa tudi steklo ali druge primesi.

Primer opisa postopka

Da bi zagotovili čim bolj učinkovito sortiranje različnih nečistoč, se les po dovajanju mehansko drobi.
Nato magnetni izločevalnik in izločevalnik nemagnetnih kovin poskrbita za zanesljivo ločevanje magnetnih in nemagnetnih kovin od preostalega materiala.
Tako frakcije kovin kot tudi različne frakcije lesa se s transportnimi trakovi STADLER dovajajo v skladišne transporterje ali bokse. Zahvaljujoč visoki stopnji sortne čistosti je vse frakcije mogoče nato enostavno reciklirati.

Glavne komponente

 • Dorbilec
 • Magnetni izločevalnik
 • Izločevalnik nemagnetnih kovin
 • Tehnologija infrardeče spektroskopije (NIR)
 • Ločevalna miza
 • Rentgenska tehnologija
 • Sortirna kabina
 • Transportni trak
 • Jeklena konstrukcija s podesti
 • Elektrotehnika

Izhodne frakcije

 • Magnetne kovine
 • Steklo
 • Nemagnetne kovine
 • Različni razredi lesa

Reference