Portal za prijavitelje nepravilnosti

Skladnost za nas pomeni več kot le spoštovanje pravil in zakonov. Ime STADLER predstavlja odgovornost in vrednote, kot so poštenost, zanesljivost in verodostojnost. Te so za nas ključne in so osnova za vsakodnevno zaupanje naših strank, poslovnih partnerjev in zaposlenih. Prevzemanje odgovornosti pomeni tudi zakonito ravnanje. Integriteta naših poslovnih dejavnosti je za nas zelo pomembna.

V ta namen našim strankam, poslovnim partnerjem in zaposlenim ponujamo »Portal za prijave sycoBASE«, kjer nas lahko opozorite na morebitne možne kršitve. Na ta način lahko prijavo oddate kjerkoli, 24 ur na dan – povsem varno, zaupno in (po želji) popolnoma anonimno. »Portal za prijave sycoBASE« je namenjen odgovorni uporabi - le za informacije, za katere je prijavitelj prepričan, da so pravilne. Lažne obtožbe ali zavajajoče informacije ne sodijo sem.

Kaj je »Portal za prijave sycoBASE«?

"Portal za prijave nepravilnosti sycoBASE" je spletni sistem, ki ga zagotavlja zunanji ponudnik storitev (sycoBASE GmbH) in je namenjen podjetjem za prijavo kršitev predpisov. Sistem se uporablja za beleženje, obdelavo in dokumentiranje prijav. Dokazila, ki podpirajo prijavo, je mogoče naložiti kot priponko.

Ali ima prijava negativne posledice za prijavitelja?

Najpomembnejše načelo »Portala za prijave sycoBASE" je zaščita prijavitelja. Tretje osebe nimajo možnosti dostopa do podatkov iz prijave. Obstaja možnost anonimnega dialoga zaradi zaščitenega in varnega poštnega predala. Zagotovljena je tehnična zaupnost podatkov.

Kje lahko najdem »Portal za prijave sycoBASE"?

Zaradi zaščite prijavitelja ni navedena povezava do spletne strani, temveč le internetni naslov.

 https://wbs.sycoBASE.app    

To povezavo kopirajte v naslovno vrstico brskalnika in za iskanje na portalu uporabite iskalni izraz:

- Willy Stadler d.o.o.