Sortirnice STADLER in globalni problem odpadkov

Svet ima težave z odpadki: Vsako leto po vsem svetu nastane neverjetnih dve milijardi ton odpadkov. Mednarodna banka za obnovo in razvoj pričakuje v prihodnosti 70-odstotno povečanje do leta 2050. Pri tem posebej izstopajo plastični odpadki. Do zdaj se jih je po vsem svetu nabralo več kot šest milijard ton. To ustreza teži približno milijarde odraslih slonov. 

Vplivi na okolje

Večji del teh plastičnih odpadkov ni bil niti odpeljan na odlagališča niti recikliran. Končala je v naravi, kjer se le postopoma razgrajuje v zelo dolgih časovnih obdobjih. Posledično še naprej onesnažuje tla in vodo v obliki mikro plastike. Poleg tega odlagališča odpadkov in sežig odpadkov povzročajo ogromne emisije toplogrednih plinov in močno onesnažujejo naše podnebje. To pomeni: vzpostavitev delujočega krožnega gospodarstva je nujna. Obstaja povpraševanje po recikliranju, in to v veliko večji meri kot do zdaj.

Sortirne tehnologije, najboljše v svojem razredu, in izjemni sestavni deli so nepogrešljivi za učinkovito recikliranje

Kakovost recikliranja je zlasti pri plastiki močno odvisna od sortirne čistosti uporabljenega materiala. In ravno tu nastopi podjetje STADLER s svojim znanjem in izkušnjami.

Naše sortirnice pomembno prispevajo k preoblikovanju linearnega gospodarstva odlagališč v krožno gospodarstvo. Tudi potencial za prihranek emisij toplogrednih plinov ima precejšen obseg: vsaka tona reciklirane plastike, ki se uporabi namesto nove, prihrani med 1,5 in 3,2 tone toplogrednih plinov.

To pomeni, da sistem podjetja STADLER, ki letno z visoko čistostjo odstrani 100.000 ton plastike, prispeva k preprečevanju 150.000 do 320.000 ton toplogrednih plinov na leto. To ustreza povprečnim letnim emisijam toplogrednih plinov okoli 16.000 do 36.000 ljudi v Nemčiji.