STADLER je zasnoval in postavil sortirnico lahke embalaže na Portugalskem

Članki

STADLER Selecciona S.L.U. (hčerinsko podjetje STADLER Anlagenbau GmbH) je za podjetje Valorsul zasnovalo in postavilo sortirno linijo lahke embalaže v centru za obdelavo odpadkov »Centro de Triagem do Oeste« v Cadavalu v okrožju »Velika Lizbona« na Portugalskem.

Valorsul, vodilno podjetje v okoljskem sektorju, skrbi za obdelavo približno 850.000 ton komunalnih odpadkov, ki vsako leto nastanejo v 19-ih okrožjih v »Veliki Lizboni« in zahodni regiji. Podjetje je izbralo podjetje STADLER za načrtovanje, nadgradnjo in optimizacijo sortirnice v svojem centru »Centro de Triagem do Oeste«, enem od dveh obratov za obdelavo lahke embalaže, ki ju upravlja. S tem projektom je podjetje Valorsul želelo povečati zmogljivost obrata, pri čemer bi ohranilo visoko kakovost izhodnih materialov, ter poenostaviti njegovo delovanje. António Afonso, vodja obrata za recikliranje v podjetju Valorsul, pojasnjuje: "Podjetje STADLER smo izbrali zaradi kakovosti in podrobnosti predstavljenih projektnih študij. Poleg tega smo se na obiskih različnih sortirnic, ki jih je zasnoval STADLER, lahko prepričali o kakovosti opreme in montaže."

 

Nova sortirnica zagotavlja večjo zmogljivost in visoko kakovost izhodnih materialov

Postopek se začne z dovajanjem vhodnih odpadkov v kabino za sortiranje kosovnih odpadkov nato pa gredo skozi dva balistična ločevalnika STADLER STT2000, ki ločujeta prožne in 3D-materiale. Izkoristek folije iz fleksibilnih izhodnih materialov je izboljšano z uporabo novega aspiracijskega sistema in balističnih separatorjev STT2000 s prezračevanjem z umetnim dotokom zraka. Kovine se iz 3D-materialov pridobivajo z novimi elektromagnetnimi separatorji in separatorji na vrtinčne tokove ter se razvrščajo na železne in neželezne kovine, medtem ko se z optičnim ločevanjem pridobivajo plastenke PET, HDPE, tetrapak in mešana plastika. Optični separator iz prvotne sortirnice se uporablja za izvajanje samodejnega nadzora kakovosti frakcij PET, HDPE in Tetra Pak.

"Da bi povečali zmogljivost sortirnice in hkrati ohranili visoko kakovost izhodnih materialov, smo en balistični separator v prvotni sortirnici nadomestili z dvema balističnima separatorjema STT2000 in namestili optične separatorje večje zmogljivosti z najnovejšo tehnologijo. Vključili smo tudi dve novi sortirni kabini za poenostavitev ročnega sortiranja in nadzora kakovosti," pravi Carlos Manchado Atienza, direktor mednarodne prodaje družbe STADLER.

 

Zasnovana za enostavnejše delovanje

Druga pomembna zahteva podjetja Valorsul je bila poenostavitev delovanja sortirnice. Za izpolnitev te zahteve je podjetje STADLER zasnovalo postavitev, ki je omogočala boljši dostop do ključne opreme. Prav tako je bistveno poenostavilo postopek baliranja odpadkov z vključitvijo kovinske balirke v nosilno konstrukcijo STADLER, tako da bale padajo neposredno v odprt zabojnik, in z uporabo samodejnih bunkerjev za lažje skladiščenje. Ta pristop bistveno olajša predelavo visokokakovostnega izhodnega materiala.

Óscar Horcajada Torres, vodja projekta STADLER Selecciona, pravi: "V procesu baliranja železnih kovin na primer uporabljamo manjši bunker, ki v kombinaciji z dvignjeno balirko in novo kabino za nadzor kakovosti močno poenostavlja pridobivanje visokokakovostnih železnih kovin."

 

Podrobna analiza in skrbna priprava za odličen rezultat

Nova zasnova sortirnice se je morala ujemati s prvotnim prostorom za dovajanje in baliranje materiala: "Da bi zagotovili nemoteno integracijo z obstoječo strukturo in opremo, smo zbrali čim več skic in dokumentacije prvotnega objekta," pojasnjuje Óscar Horcajada Torres. "Zelo pomembno je bilo tudi modeliranje obrata s 3D skenerjem. Odlična komunikacija z ekipo podjetja Valorsul je bila bistvenega pomena za uspešen izid projekta."

António Afonso dodaja: "V fazi projektiranja bi rad poudaril veliko pripravljenost in sodelovanje ekipe STADLER pri izpolnjevanju vseh zahtev podjetja Valorsul. Ekipa je pokazala visoko raven izkušenj, znanja in usposobljenosti, kar je omogočilo realizacijo zahtevnega projekta. Dosegli so popolno integracijo nove opreme z obstoječimi stroji, postavili so tekočo sortirno linijo brez omejitev pri delovanju ter z dostopnostjo do vse opreme in krožnih poti vzdolž celotne sortirne linije."

 

Skrbno načrtovanje, prilagodljivost in učinkovita komunikacija za postavitev sortirne linije v rekordnem času

Projekt je predstavljal poseben izziv, saj je bilo treba prvotno sortirnico demontirati zelo previdno, da bi zaščitili obstoječo opremo, ki bo uporabljena v novi postavitvi. Podjetje STADLER je moralo delati tudi v okviru omejitev, saj je bil prostor za skladiščenje odpadkov, ki so jih med deli zbirali v podjetju Valorsul, omejen. "Skrbno načrtovanje in naša dobro pripravljena montažna ekipa sta bila ključnega pomena, prav tako pa tudi dobro usklajevanje z ekipo podjetja Valorsul," pravi Óscar Horcajada Torres.

 

STADLER je demontažo obstoječe sortirnice in montažo nove zaključil v rekordnem času sedmih tednov, nova sortirnica pa je bila na veliko zadovoljstvo podjetja Valorsul slovesno odprta novembra 2023: "Med fazo montaže se je ekipa STADLER izkazala z visoko ravnjo izkušenj, s predanostjo in upoštevanjem varnostnih pravil, kar je omogočilo varno in pravočasno izvedbo projekta," zaključuje António Afonso.