Podjetje STADLER je v mestu Guadalajara v Španiji postavilo hibridno sortirnico za sortiranje komunalnih odpadkov in embalaže

Članki

Podjetje STADLER Selecciona S.L.U. (hčerinsko podjetje družbe STADLER Anlagenbau GmbH) je dokončalo postavitev nove sortirnice v centru za obdelavo odpadkov Torija. Center je del konzorcija za ravnanje s komunalnimi odpadki v provinci Guadalajara, ki pokriva območje 288-ih občin in 21-ih občinskih združenj. Center Torija upravlja podjetje UTE RSU Guadalajara, ki je odgovorno za celotno provinco. Sprejema odpadke iz prevzemnih postaj in neposredno od 22-ih občin. Vključuje sortirnico, kompostarno, čistilno napravo za izcedne vode in odlagališče.

Državno podjetje TRAGSA je bilo zadolženo za objavo razpisa za posodobitev sortirnice. Novo sortirnico je bilo treba umestiti v obstoječo zgradbo in omogočati je morala obdelavo trdnih komunalnih odpadkov in lahke embalaže. Podjetje STADLER je zaradi svojega tehničnega znanja in strokovnega vodenja projekta dobilo naročilo. "Obisk sedeža podjetja STADLER v Altshausnu v Nemčiji je bil za nas prelomnica. Imeli smo zelo dober občutek glede gradnje sortirnice. Na kraju samem smo se lahko prepričali o visoki tehnološki ravni sortirnic, kakovosti izdelkov in usposobljenosti zaposlenih, kar je še okrepilo naše zaupanje v načrtovano sortirnico," pravi Antonio Marzal, generalni direktor, Guadalajara, teritorialna enota 4, skupina TRAGSA.

 

Povečana zmogljivost in boljši izkoristek zaradi avtomatizacije

Nova sortirnica družbe STADLER, ima vhodno zmogljivost 40 ton na uro za komunalne odpadke in 4 tone na uro za obdelavo lahke embalaže. Postopek se začne z delovanjem presejalnih bobnov in balističnega separatorja STT 5000, vsestranskege naprave družbe STADLER za sortiranje gospodinjskih odpadkov, mešanih komercialnih odpadkov in kosovnih odpadkov. Sledijo trije optični sortirniki za PET, HDPE, mešano plastiko (PS, PP in drugo plastiko kot je PVC) in sestavljeno embalažo ter sortirniki za železo in aluminij. Reciklirani materiali se stisnejo v bale za skladiščenje.

Avtomatizacija postopka z balističnim separatorjem in optičnimi sortirniki je izboljšala stopnjo izkoristka in učinkovitost sortirnice. Njena zmogljivost se je povečala na več kot 100.000 ton na leto za komunalne odpadke in na več kot 12.000 ton na leto za lahko embalažo.

 

Pravočasna dobava kljub zapolnjenemu urniku

Projekt se je začel z demontažo obstoječe sortirnice, ki je trajala tri tedne. Postavitev nove sortirnice je bila končana po desetih tednih, otvoritev pa je bila izvedena po načrtu 30. aprila 2023.

Antonio Marzal pojasnjuje: "Pri tem projektu je bilo zelo pomembno, da je sortirnica lahko začela obratovati na točno določen datum, kar je podjetje STADLER omogočilo. Pri sodelovanju s podjetjem STADLER smo še posebej cenili občutek varnosti, saj smo vedeli, da je naš projekt v rokah podjetja, ki upošteva predpisane roke in standarde kakovosti."

 

Sodelovalni pristop k delu odločilno prispeva k uspehu zahtevne postavitve sortirnice

Največji izziv pri tem projektu je bil, da je bilo treba novo sortirnico vgraditi v obstoječo zgradbo. "To je pomenilo, da je bilo treba vsa dela opraviti z veliko natančnostjo," pojasnjuje Antonio Marzal. "Ekipa STADLER nam je ves čas projekta stala ob strani in kljub pritiskom glede rokov smo bili ves čas prepričani, da bo vse končano pravočasno, kot je bilo dogovorjeno."

"V podjetju STADLER smo zelo ponosni na to, kar smo dosegli v centru za obdelavo odpadkov Torija," dodaja Carlos Manchado Atienza, direktor mednarodne prodaje pri podjetju STADLER. "Prvovrstno delo naših inženirjev je zagotovilo uspešno namestitev sortirnice v obstoječo zgradbo. Tudi odlična komunikacija z različnimi vključenimi dobavitelji je bila ključnega pomena za to, da je projekt potekal v skladu s časovnim načrtom in da so zahteve projekta bile izpolnjene."

Antonio Marzal se na koncu zahvali: "Zahvaljujemo se celotni ekipi STADLER za njihovo strokovnost in razumevanje – g. Stadler Willi-ju in vsem zaposlenim, ki so sodelovali pri projektu. Le na ta način je bilo mogoče ta projekt zaključiti v zadovoljstvo upravljavcev sortirnice."