Integrirani sortirni sistem STADLER za LIFE4FILM pri FCC MEDIO AMBIENTE v Granadi

Članki

Projekt LIFE4FILM (LIFE17/ENV/ES000229) financira program LIFE Evropske unije. Cilj projekta je preprečiti odlaganje plastičnih folij na odlagališčih za smeti in namesto tega omogočiti recikliranje materiala. LIFE je program financiranja Evropske unije za financiranje raziskav in razvoja ter inovativnih projektov na področju varstva okolja in podnebja. Podjetje FCC Medio Ambiente koordinira projekt in je upravljavec pilotnega obrata na lokaciji sortirnice Econcentral v občini Alhendín pri Granadi. FCC je vodilni svetovni ponudnik okoljskih storitev, ki jih ponuja več kot 66 milijonom ljudi v približno 5.000 mestih in občinah v 12 državah. Poleg podjetij STADLER in FCC pri projektu sodelujejo še Univerza v Granadi ter podjetja Ibañez Extrusoras, Lindner Washtech, Lindner Washtech Engineering, Erema in Aimplas. Pilotni obrat temelji na inovativnem postopku recikliranja, pri katerem se polietilenska folija (LDPE) izloči iz gospodinjskih odpadkov.

Postopek LIFE4FILM v pilotni fazi obsega štiri faze: sortiranje, čiščenje, iztiskanje in izdelavo končnega izdelka. Podjetje STADLER je sodelovalo v prvi fazi - pri postopku sortiranja v pilotnem obratu Ecocentral. Podjetje, ki je po vsem svetu znano po dobavi sortirnic za sortiranje odpadkov na ključ, je zasnovalo in zgradilo integrirano sortirnico. Sunil Arjandas Arjandas, inženir za ravnanje z odpadki in vodja projekta pri podjetju FCC Medio Ambiente, je dejal: "Zelo smo zadovoljni s prispevkom družbe STADLER k temu projektu ter strokovnim in tesnim sodelovanjem. Strokovnjaki podjetja STADLER so visoko usposobljeni in zelo dobro obveščeni."

Sistem LIFE4FILM ima zmogljivost 10.000 ton/leto plastičnih bal iz gospodinjskih odpadkov in proizvede približno 4.000 ton/leto recikliranih polietilenskih granulatov. Od tega se približno 700 ton letno uporabi za proizvodnjo reciklažnih vrečk, ki jih podjetje FCC Medio Ambiente in več občin uporabljajo pri vzdrževanju vrtov in čiščenju ulic.

Preostale faze (čiščenje, sušenje, iztiskanje in vpihovanje novega plastičnega materiala) se izvajajo v industrijskem območju Marchalhendín. Oba sistema služita kot testni območji za nadaljnje uvajanje po celotni Evropi.
 

STADLER - pomemben prispevek k prvi fazi procesa
 

STADLER nastopi takoj, ko se bale folij iz gospodinjskih odpadkov dovedejo v sistem. V bobnu se bale odprejo, vsebina se loči in odstranijo se drobne frakcije (suhe organske snovi, ki se prilepijo na plastično površino).

Preostanek materiala pade v drobilnik, ki delce zdrobi na velikost manj kot 200 mm in jih pripravi za optično razvrščanje. Zdrobljen material se dovaja v balistični separator, ki ga razvrsti po gostoti, obliki in velikosti. Magnetni separator odstrani vse železne delce iz toka materiala. V balističnem separatorju se material razdeli na dva materialna tokova: ploščati material (2D material, ki predstavlja 90 % dovedenega materiala) in kotaleči se material (3D material, ki se šteje za nečistočo). Fina frakcija z velikostjo manj kot 65 mm, ki ostane v toku materiala, se izloči iz bobna skupaj s fino frakcijo balističnega separatorja. Kotaleči se material z večjo gostoto se transportira v avtomatiziran bunker za odpadke in pozneje stisne.

Ploščati material gre zaporedoma skozi tri NIR naprave, saj se za izhodni material zahteva 95-odstotna stopnja čistosti. V prvi NIR napravi se izbrani material s pomočjo zračnega toka izloči in dovede v drugo NIR napravo. Zavrženi material je shranjen v avtomatiziranem bunkerju. V drugi NIR napravi se postopek ponovi. V zadnjem koraku gre izbrana folija skozi NIR za nadzor kakovosti. Tam se izloči ves neuporabni material, ki je še vedno v toku. Material, ki ostane po končnem optičnem sortiranju, je čista folija, ki se dovaja v avtomatiziran skladiščni bunker. V naslednjih fazah se pripravi na baliranje.

Material se najprej očisti. Nato gre skozi dva mehanska sušilnika in termični sušilnik. Približno 90 % vode, uporabljene v tej fazi, se dovaja v dve čistilni napravi in se nato ponovno uporabi. V naslednji fazi, iztiskanju, se čisti in suhi delci spremenijo v granulat. V končni fazi se granulati uporabijo za proizvodnjo plastične folije, ki se nato uporablja za proizvodnjo vrečk za odpadke.
 

LIFE4FILM: ambiciozen načrt za boljši planet
 

Projekt LIFE4FILM je bil razvit za dosego več ciljev: Izboljšave za okolje; zmanjšanje količine plastičnih odpadkov na odlagališčih za 11. 000 ton letno; povečati stopnjo recikliranja plastičnih folij iz gospodinjskih odpadkov; recikliranje komunalnih plastičnih odpadkov; zmanjšati emisije CO2 za 65 %; prenesti rešitev LIFE4FILM za recikliranje folij v druge regije v EU; objaviti rezultate za spodbujanje takšnih rešitev recikliranja folij; povečati konkurenčnost industrije in vključiti rešitev LIFE4FILM v naslednji referenčni dokument EU o najboljših razpoložljivih tehnikah za obdelavo odpadkov.

Vse te cilje, ki bi privedli do 80-odstotnega zmanjšanja količine LDPE (polietilenskih folij) v toku gospodinjskih odpadkov, je mogoče doseči z naprednimi tehnologijami, ki se izvajajo v okviru projekta. Evropska komisija je v okviru programa LIFE vložila več kot 100 milijonov EUR. Ta sredstva bodo namenjena devetim državam članicam, vključno s Španijo, za spodbujanje trajnostne Evrope in krožnega gospodarstva.