Cilj raziskovalnega projekta EnEWA je izkoristiti dosedaj neizkoriščen potencial recikliranega papirja v mešanih odpadkih

Članki

STADLER, globalno dejavno nemško podjetje, specializirano za načrtovanje, proizvodnjo in montažo obratov za recikliranje in sortiranje na ključ, sodeluje v prelomnem raziskovalnem projektu EnEWA s ciljem pridobivanja recikliraih papirnih vlaken iz lahke embalaže, preostalih v in komercialnih odpadkov.

Svet proizvaja in porabi ogromne količine papirja za različne namene. Čeprav je papirna industrija s povečanjem deleža recikliranega papirja v svojih izdelkih naredila pomemben korak k večji trajnosti proizvodnje, pa je še veliko prostora za izboljšave. Kljub razširjenemu ločenemu zbiranju odpadkov se za recikliranje pridobi manjši delež proizvedenega papirja, kot bi bilo mogoče pričakovati. V Nemčiji na primer kar 20 % proizvedenega papirja ni vrnjenega v reciklirni tok, del tega papirja se odvrže med mešane odpadke.

"Predpisi, ki določajo minimalno vsebnost recikliranega materiala v novih papirnatih izdelkih, bodo zahtevali znatno povečanje količine odpadnega papirja za recikliranje. Tudi če bi z obstoječim postopkom reciklirali ves ločeno zbrani papir, ne bi imeli dovolj materiala za izpolnitev teh zahtev," pojasnjuje Annika Ludes, produktna inženirka pri podjetju STADLER. Nagrajeni raziskovalni projekt EnEWA išče rešitev za zapolnitev te vrzeli v reciklirnem ciklu. Cilj je izkoristiti doslej neizkoriščene možnosti s pridobivanjem papirnih vlaken, ki jih je mogoče reciklirati, iz lahke embalaže, preostalih in komercialnih odpadkov. Iz lahke embalaže, preostalih odpadkov in industrijskih odpadkov. Čeprav analiza projekta temelji na papirnih frakcijah iz mešanih tokov odpadkov, zbranih v Nemčiji, bo rešitev, razvito v projektu, mogoče prilagoditi ustreznim razmeram v drugih državah. Projekt se je začel izvajati decembra 2021 in bo predvidoma končan do novembra 2024.

"Sodelovanje v projektu EnEWA je za nas v podjetju STADLER zelo pomembno. Raziskovalni projekti, kot je ta, nam pomagajo pri iskanju načinov za podporo industriji recikliranja pri prehodu v krožno gospodarstvo," dodaja Annika Ludes. "Želimo spodbujati spremembe, graditi sortirne linije in tako razširiti sekundarne vire vlaken za papirno industrijo. Prav tako želimo sodelovati s proizvajalci embalaže pri razvoju embalaže, ki je primernejša za recikliranje."  

 

Projekt EnEWA: predelava papirnih vlaken iz mešanih tokov odpadkov

Partnerji v projektu EnEWA - Univerza Siegen, univerza RWTH Aachen, LEIPA Group, PROPAKMA, TOMRA in STADLER - razvijajo rešitev za predelavo in recikliranje papirnih vlaken iz lahke embalaže, preostalih in komercialnih odpadkov. Zastavili so si jasne cilje: povečati stopnjo recikliranja pri proizvodnji papirja ter zmanjšati potrebe po primarni energiji in emisije CO2 . Cilj je doseči skupno 90-odstotno stopnjo predelave - vključno z odpadnim papirjem iz sistemov ločenega zbiranja odpadnega papirja in posebnih sistemov zbiranja, ki trenutno dosegajo 78-odstotno stopnjo predelave, ter iz preostalih odpadkov, industrijske odpadne in lahke embalaže, torej iz tokov odpadkov, iz katerih se trenutno predeluje le majhen delež papirja.

V okviru projekta se raziskuje tudi, kako ustvariti pogoje, da se čim več papirja vrne nazaj v reciklirni krog.To vključuje razprave z ustreznimi nemškimi upravnimi organi in organi EU ter pripravo priporočil za posodobitev direktiv, ki veljajo za ravnanje z odpadki, da bi izboljšali tokove odpadkov, ki vstopajo v postopek razvrščanja, pa tudi komunikacijske kampanje, namenjene ozaveščanju potrošnikov o pravilnem ločevanju gospodinjskih odpadkov in sodelovanje s proizvajalci za razvoj embalaže, ki jo je mogoče bolje reciklirati.

Vloga podjetja STADLER pri tem projektu je sodelovanje s podjetjem TOMRA Recycling pri razvoju tehničnih rešitev za predelavo papirja iz mešanih tokov odpadkov in njegovo razvrščanje glede na različno kakovost. Dr. Alena Spies, raziskovalna sodelavka na univerzi RWTH Aachen: "STADLER je k projektu doprinesel svoje bogate izkušnje na področju tehnologije predelave odpadkov in gradnje sortirnic odpadkov. Oboje je izjemnega pomena za celostno obravnavo materialnih ciklov in razvoj procesov recikliranja v industrijskem obsegu s ciljem krožnega gospodarstva. Najpomembnejši prispevek podjetja STADLER za nas je bilo skupno načrtovanje in izvajanje testov sortiranja v industrijskem merilu v njihovem testnem centru."

 

Testi v testnem centru STADLER: prvi rezultati so obetavni

Marca je podjetje STADLER v svojem testnem centru v Sloveniji izvedlo obsežne teste v realnih obratovalnih pogojih, da bi ugotovilo in rešilo težave pri razvrščanju papirnih vlaken iz lahke embalaže ter preostalih in komercialnih odpadkov. Postopek sortiranja se začne tako, da gre tok odpadkov skozi balistični separator ST2000 podjetja STADLER, nato pa sledi optično sortiranje z napravo AUTOSORTÒ podjetja TOMRA Recycling.

Postopek sortiranja je bil preizkušen na vzorcih zbranih odpadkov iz različnih območij Nemčije in v različnih pogojih, ki lahko vplivajo na postopek sortiranja, kot so mokri ali umazani materiali. "To je pomembno, ker se postopki zbiranja odpadkov razlikujejo ne le od države do države, ampak tudi znotraj države po regijah in celo glede na letni čas. Poleg tega so odpadki iz teh tokov pogosto umazani in mokri. Skladno s tem mora biti naša rešitev fleksibilna," pravi Annika Ludes.

S testi so bile pridobljene velike količine podatkov, analiza pa je še v začetni fazi. Ekipa Univerze RWTH Aachen preučuje rezultate ročne in senzorske analize tokov odpadkov, da bi dobro razumela delovanje balističnega separatorja s temi materiali. Analizira ločevanje treh glavnih tokov odpadkov: čistega papirja, ločevanja papirja iz plastičnih odpadkov in ločevanja plastike iz papirja.

Dosedanja analiza postopka sortiranja je pokazala, da ima vsaka frakcija papirja iz različnih tokov odpadkov svoje značilnosti in da se lahko naprava STADLER STT2000 zaradi svoje modularnosti in vrste možnih nastavitev učinkovito uporablja za sortiranje nesortiranega odpadnega papirja.

Vzorčenje, ki je bilo opravljeno na začetku projekta za analizo snovne sestave in vsebnosti papirja v različnih tokovih odpadkov, je pokazalo, da bi lahko približno 50 % papirja v toku lahke embalaže odstranili z ločenim zbiranjem odpadnega papirja. Ta ugotovitev je pokazala potrebo po izboljšavi postopkov zbiranja odpadkov, da bi zagotovili učinkovitejše ločevanje tokov odpadkov in posledično višjo stopnjo predelave papirja.

Kot pojasnjuje Alena Spies, projekt ne obsega samo postopek razvrščanja: "Raziskane so bile različne možnosti za razsuševanje in predelavo, postopek sanacije za odstranitev bioloških onesnaževalcev in ločevanje nevarnih snovi. Dodaten poudarek je na uporabi preostalih materialov, ki nastanejo pri recikliranju papirja. Lani je bil izveden celoten postopek recikliranja od ločevanja papirja in kartona iz lahke odpadne embalaže do proizvodnje novega kartona, vključno z različnimi postopki sortiranja in predelave. Pri tem se nenehno ocenjujejo ekonomski in ekološki vidiki, pridobljeno znanje pa se prenaša na papirno industrijo. Upamo, da bomo lahko postopek recikliranja, razvit v našem projektu, uvedli v papirni industriji in tako dosegli, da se bosta reciklirala tudi papir in karton iz lahke embalaže, preostalih in komercialnih odpadkov."

 

Okoljska korist - potencialni prihranek 270.000 t CO 2

Papirna industrija je že izboljšala svojo CO2-bilanco z optimizacijo svojih obratov in zmanjšanjem porabe energije pri predelavi odpadnega papirja. Po prvih izračunih omogoča postopek, ki ga je razvil projekt EnEWA, potencialni prihranek okoli 270.000 ton CO2 na leto z vračanjem papirja iz preostalih in komercialnih odpadkov ter lahke embalaže v reciklažni cikel.