Testno razvojni center STADLER v Sloveniji - Pomemben vir za raziskovalne projekte postopkov razvrščanja odpadkov

Članki

Od leta 2020 delujoči testno razvojni center STADLER opravlja vlogo razvojnega središča in prispeva k pomembnim raziskovalnim projektom, kot je nagrajeni projekt recikliranja papirja EnEWA. Poleg tega nudi pomembne storitve za stranke: Tu si stranke lahko ogledajo postopek sortiranja, ki ga je STADLER razvil posebej zanje in se tako lažje odločijo o svoji naložbi.

Podjetje STADLER je leta 2020 v Krškem v Sloveniji slovesno odprlo testno razvojni center, ki je namenjen predstavitvi delovanja sortirnice različnim strankam ter izvajanju raziskav in razvoja. Prvotna stavba s površino 1.200 m² je bila povečana na 2.000 m², v njej pa je nameščena večina naprav, potrebnih za prikaz celotnega postopka sortiranja. Naprave v centru so razporejene tako, da so mogoči tako posamezni testi naprav kot tudi celoten proces testiranja - tako kot bi se izvajal v sortirnici.

 

Celoten postopek razvrščanja "v živo”

Sortirnica ima zmogljivost 5 ton lahke embalaže na uro in je zasnovana za šest postopkov sortiranja: Doziranje s polžnim transporterjem, odstranjevanje etiket - čeprav je ta korak mogoče zaobiti z mobilnim tračnim transportnim trakom, ki mu sledi balistično ločevanje v ploščate 2D, kotalujoče 3D in presejalne frakcije. Reverzibilni in mobilni transportni trakovi pod balističnim separatorjem določajo, katera frakcija 2D in 3D bo dovajana v magnetne separatorje za odstranjevanje železnih kovin in v separatorje na vrtinčne tokove za sortiranje neželeznih kovin. Postopek optičnega ločevanja je bil nedavno nadgrajen z drugim sortirnikom NIR, tako da je zdaj mogoče vzporedno sortirati 2D in 3D frakcije ali pa vsako frakcijo dvakrat sortirati. Letos je načrtovana še ena posodobitev, dodan bo najnovejši TOMRA AUTOSORT s tehnologijo NIR in nov pospeševalni trak PX podjetja STADLER.

 

Pomen opravljenih testov za stranke

Testno razvojni center je pomemben, ker zagotavlja, da koncept, razvit za stranko, doseže želene rezultate z njenim materialom. Vodja projektov Nejc Božič pojasnjuje: "Testi z naročnikovim materialom nam dajejo vpogled v to, kako moramo načrtovati našo tehnologijo. Preizkusimo lahko tudi nove nastavitve za določen tip vhodnega materiala in napravo že od začetka prilagodimo za določeno funkcijo ali material. Med testiranjem lahko preverimo različne parametre. Najpogosteje merimo pretočnost, izkoristek in čistost, odčitamo pa lahko tudi porabo energije posameznih komponent ali celotnega postroja, porabo komprimiranega zraka ali podatke iz različnih senzorjev. Izvajamo tudi poskusna obratovanja, da strankam predstavimo, kako bo zasnovana sortirnica delovala in dosegala želene rezultate."

 

Pomemben raziskovalni vir

Zaradi možnosti preizkušanja posameznih naprav in celotnega postopka ter strokovnega znanja ekipe STADLER je center pomemben vir za raziskovalne projekte. "S temi testi lahko ocenimo različne vidike procesa, na primer vpliv stopnje pretočnosti in sestave vhodnega materiala na zmogljivost naprave, ali posebej raziskujemo potencial, ki ga je mogoče izkoristiti in povečati s parametri naprave in digitalizacijo," pravi dr. Bastian Küppers, inženir za razvoj digitalizacije pri podjetju STADLER. "Testi nam omogočajo vpogled v zmožnosti naših naprav in sistemov, kar nam omogoča optimizacijo načrtovanja procesov in sistemov."

Center je nedavno sodeloval tudi pri raziskavah prilagojenega krmiljenja naprav, ki postaja vse pomembnejše, saj so sortirnice vse bolj digitalizirane. "Prilagodljiv nadzor procesov omogoča boljšo in stabilnejšo zmogljivost sortiranja. Omogoča doseganje višjih stopenj čistosti, izkoristka in pretočnosti ter minimalni čas prekinitve delovanja," je pojasnil dr. Küppers.

Testno razvojni center STADLER je vedno bolj iskan partner za raziskovalne projekte, kot je EsKorte. Ta projekt sodelovanja, v katerem med drugim sodelujeta Univerza v Leobnu in univerza RWTH Aachen, je namenjen razvoju in testiranju sistema za spremljanje senzoričnega pretoka materiala. V okviru tega projekta so bili v centru opravljeni številni testi. "Odlično je, da imamo priložnost simulirati značilnosti pravih sortirnic, ne da bi bili pri tem omejeni z delovanjem sortirnice. Sodelovanje s podjetjem STADLER je tako obogatilo naše raziskovalno delo na področju izboljšanja učinkovitosti sortirnic odpadne plastične embalaže," je povedala dipl. inž. Sabine Schlögl, raziskovalna sodelavka na katedri za tehnologijo predelave odpadkov in ravnanje z odpadki na univerzi v Leobnu.

Podjetje STADLER je sodelovalo tudi pri nagrajenem raziskovalnem projektu recikliranja odpadnega papirja iz mešanih odpadkov. Partnerji projekta EnEWA - Univerza Siegen, Univerza RWTH Aachen, LEIPA Group, PROPAKMA, TOMRA in podjetje STADLER - so si zastavili jasne cilje: Povečanje stopnje recikliranja pri proizvodnji papirja ter zmanjšanje potreb po primarni energiji in zmanjšanje emisij CO2. Podjetje STADLER trenutno razvija koncept sortirnice za obdelavo papirnih frakcij iz lahke embalaže, preostalih odpadkov in komercialnih odpadkov, da bi se te frakcije lahko uporabile kot surovina pri proizvodnji novega papirja. Postopek poteka s testi v centru za testiranje in razvoj STADLER. Ta prelomni projekt je prejel nagrado Evropskega sveta za recikliranje papirja 2021/22 v kategoriji "Inovativne tehnologije ter raziskave in razvoj".

Sodelovanje podjetja STADLER pri takšnih projektih ima prednosti tudi za njene stranke: "Rezultati testov neposredno vplivajo na načrtovanje procesa,“ dodaja Dr. Küppers. "Rezultati testov, ki smo jih izvedli za projekt EsKorte, so na primer omogočili znatno izboljšanje učinkovitosti sortiranja v sortirnici stranke. Na splošno sem prepričan, da lahko s prilagodljivim nadzorom sortirnic še izboljšamo kakovost številnih frakcij v naših sortirnicah za pakiranje lahke embalaže. Naši rezultati pri projektu EnEWA nam lahko pomagajo pri racionalizaciji sedanjih postopkov in izboljšanju učinkovitosti sortiranja, da bi dosegli večjo čistost in večji izkoristek."

Testno razvojni center je odličen primer stremljenja podjetja STADLER k nenehnim izboljšavam. Podjetje nenehno išče načine za optimizacijo učinkovitosti svojih postopkov sortiranja in raziskuje inovativne rešitve za premikanje meja obdelave odpadkov.