Suhi mešani reciklažni odpadki in lahka embalaža: izziv razvrščanja

Članki

Različna in nenehno spreminjajoča se sestava odpadnih materialov je izziv za načrtovalce sortirnic, ki morajo zagotavljati visoke stopnje čistosti in hkrati obvladovati vse večjo kompleksnost. Podjetje STADLER, vodilni dobavitelj sortirnic za industrijo recikliranja, ima bogate izkušnje in znanje za razvoj visokozmogljivih naprav, ki bodo izpolnile posebne zahteve vsake posamezne stranke.

Sektor recikliranja in odstranjevanja odpadkov se nenehno razvija. Število odpadkov se nenehno povečuje in procesi sortiranja so vedno bolj kompleksni. Po vsem svetu so uvedeni novi predpisi, politike in cilji za reševanje svetovnega problema odpadkov. Različne države sprejemajo različne pristope k zbiranju in ločevanju suhih mešanih reciklažnih odpadkov in lahke embalaže, saj si prizadevajo zmanjšati količino materiala na odlagališčih. Tudi sestava in gostota teh odpadkov se nenehno spreminjata, saj se povečuje delež folij in plastičnih vrečk. Hkrati industrija recikliranja zahteva visoko stopnjo čistosti sortiranih frakcij, da lahko njihovi reciklirani končni izdelki konkurirajo izdelkom iz novega materiala na trgu. Ti dejavniki spodbujajo povpraševanje po sortirnicah, ki lahko prilagodljivo obdelujejo več materialov in hkrati nenehno zagotavljajo visoke stopnje čistosti.

Razvoj sortirnic za suhe mešane reciklažne odpadke in lahko embalažo zahteva prilagodljiv pristop v kombinaciji s poglobljenim znanjem o tem, kako različna sestava odpadnega materiala vpliva na postopek sortiranja. V tem izstopa družba STADLER, ki je že od samega začetka sodelovala pri načrtovanju prvih tovrstnih obratov in jih tudi postavila po vsem svetu. 
 

Pomemben vidik pri načrtovanju sortirnic: sestava odpadkov

Sestava odpadkov, ki prispejo v sortirnice, se lahko razlikuje glede na različne dejavnike, na primer, glede na način zbiranja in ločevanja odpadkov, ki se lahko razlikuje od države do države ali celo na regionalni ravni. K suhim mešanim reciklažnim materialom spadajo papir in karton, plastična embalaža, železne in neželezne kovine ter folije - v nekaterih primerih tudi embalaža za pijačo ali steklo. Steklo in papir se lahko zbirata ločeno. Sistemi zbiranja običajno vodijo do čistejšega razvrščanja odpadkov kot sam odvoz odpadkov. Način zaračunavanja zbiranja komunalnih odpadkov s strani lokalnih oblasti lahko vpliva na to, koliko ljudje razvrščajo svoje odpadke za recikliranje. Zaradi različnih demografskih razmer na podeželju in v mestih se sestava odpadkov močno razlikuje, pride celo do sezonskih nihanj.

"Pri razvoju sortirnice za suhe mešane reciklažne odpadke in lahko embalažo je sestava odpadkov ključnega pomena," pravi Jürgen Berger, direktor za mednarodno prodajo pri družbi STADLER. "Na primer, vsebnost mešane folije in papirja v zbirki suhih mešanih reciklažnih odpadkov v Združenem kraljestvu zahteva kompleksnejšo obdelavo. Če je med njimi tudi steklo, ga je treba zaradi zaščite postopka odstraniti že v zgodnjih fazah."
 

Nadzor nad vse bolj zapletenimi procesi

Uvedba novih evropskih ciljev recikliranja vodi do sprememb v načinu zbiranja odpadkov. V Belgiji je bila sprejeta odločitev, da se po novem vrste plastike (tudi plastična embalaža) zbirajo v modri vrečki za odpadno embalažo. Zato so v sortirnici v Willebroeku, ki jo upravlja Indaver, dobili v obdelavo večje količine odpadkov. S širšo paleto materialov je tudi postopek sortiranja postal bolj zapleten.

Podjetje se je odločilo, da bo investiralo v novo sortirnico, ki bo trikrat večja od prejšnje. Za zasnovo sortirnice s potrebno zmogljivostjo so izbrali podjetje STADLER: "Ko smo se projekta lotili s podjetjem STADLER, smo bili vsi zelo prepričani, da bomo na koncu dobili visokokakovostno napravo z najsodobnejšimi tehnologijami. Že na začetku smo vedeli, da bo projekt v dobrih rokah in da bo STADLER naredil vse potrebno za pravočasen zagon," pravi Eline Meyvis, projektna inženirka odgovorna za sortirnico v podjetju Indaver.

STADLER je s svojimi bogatimi izkušnjami razvil in zgradil novo sortirnico, ki razvršča velike količine odpadne embalaže v 14 frakcij z zmogljivostjo več kot 20 t/uro. Sortirnica obsega agregate, odpiralec vreč, sejalni boben, magnetne separatorje, balistične separatorje, separator na vrtinčne tokove in NIR.  "Prilagodljivost celotne projektne ekipe, vključno z ljudmi na gradbišču, je bila neverjetna. Prav tako je ekipa pokazala izjemno voljo pri reševanju težav in pri zagonu same naprave. STADLER je postavil visokokakovostno sortirnico, na katero se družba Indaver lahko zanese."

Podjetje STADLER je uspešno obvladalo tudi zapletenost izvedbe projekta med globalno pandemijo: "Leto s pandemijo ni bilo enostavno, vendar je STADLER kljub temu uspel. Doseženi do bili tudi vsi cilji kar se tiče proizvodnje in dobave delov. Gradnja je bila končana po načrtih, zagon pa se je začel pravočasno. Pri tem so sodelovali številni podizvajalci, ki jih je nadziralo podjetje STADLER. Zaradi pandemije  so bila potrebna dodatna administrativna dela. Čeprav to ni bila lahka naloga, smo morebitne zamude in težave odpravili z odličnim timskim delom in veliko prilagodljivosti na obeh straneh."
 

Prilagodljiv pristop, prilagojen stranki

STADLER je svoje bogate izkušnje razvil z zelo prilagodljivim pristopom k vsakemu projektu, pri čemer vsakič razvije rešitev, prilagojeno individualnim zahtevam stranke.

Silvio Urias Pereira, direktor brazilskega podjetja za ravnanje z odpadki Flacipel Comércio de Aparas e Sucatas Ltda, ki je del skupine Multilixo, je to ugotovil, ko je STADLER zasnoval novo sortirnico za suhe mešane odpadke: "STADLER zelo tesno sodeluje s stranko. Spremljali so nas v celotni fazi prilagajanja in usposabljanja za proizvodnjo in vzdrževanje. Njihovo tehnično osebje ima izčrpno znanje tako o obratu kot o materialih, kar omogoča odlično partnerstvo."

Sortirnica obdeluje zelo heterogen vhodni material, ki gre skozi predhodno sortiranje, pri katerem se na koncu linije uporablja balistični separator STADLER PPK2000. Nadaljuje se z odpiranjem vreč, dvema balističnima separatorjema STADLER STT5000, dvema magnetnima separatorjema, 9 NIR-ov, separatorjem na vrtinčne tokove in sesalnim sistemom.

"Ta projekt je bil v fazi načrtovanja skoraj osem let, zaradi sodelovanja s podjetjem STADLER pa je bil tudi realiziran," pravi Silvio Urias Pereira. "Šlo je za timsko delo, pri katerem je bilo združeno znanje družbe FLACIPEL o materialu in zahtevah po kakovosti končnega izdelka z dobro zmogljivostjo in tehnologijo opreme družbe STADLER. S to sortirnico je mogoče izpolniti visoke zahteve našega trga in izpolniti pričakovanja naših strank.”
 

Prilagojeno načrtovanje in izvedba

"Ključni izzivi, ki jih je treba upoštevati pri načrtovanju in gradnji sortirnice za suhe mešane odpadke in lahko embalažo, so spremembe v sestavi materialov, v embalaži in zahteve glede čistosti, saj le-te lahko vplivajo na kakovost in predelavo izdelkov," pojasnjuje Jürgen Berger. "Te spremembe se lahko zgodijo med fazo projektiranja in končnim zagonom sortirnice, zato je treba to upoštevati. Pri podjetju STADLER imamo izkušnje s tem in se na te spremembe lahko ustrezno pripravimo."

Ta pristop je bil še posebej pomemben, ko je podjetje STADLER za skupino Schroll Group v Franciji, za katero je podjetje že prej projektiralo in zgradilo 5 sortirnic, zasnovalo prilagodljiv sortirni obrat, prilagojen prihodnosti. Na zahtevo stranke je bil obrat zasnovan tako, da je omogočal širitev in sortiranje dodatnih frakcij ter možnost namestitve robotov. Podjetje STADLER je to zahtevo izpolnilo z vključitvijo dveh neodvisnih linij za sortiranje - ene za sortiranje večplastnega materiala in druge za votli material - kar omogoča večjo prilagodljivost.

Vincent Schroll, solastnik skupine Schroll, ceni odprtost podjetja STADLER za inovacije in razvoj novih izdelkov, ki ustrezajo spreminjajočim se potrebam: "Tehnični razvoj opreme ustreza vse večjim zahtevam naših centrov za sortiranje." Pascal Schroll, solastnik podjetja, dodaja: "Cenimo sposobnost podjetja Stadler, ki ne le, da izpolnjuje obveznosti, ampak nam tudi svetuje in med samo namestitvijo sortirnice reagira na spremembe."
 

Vse večje povpraševanje po recikliranju

Prizadevanja za reševanje svetovnega problema odpadkov s prizadevanji za krožno gospodarstvo spodbujajo rast sektorja recikliranja. Posledično se je pri družbi STADLER povečalo povpraševanje po novih sortirnicah ter nadgradnjah in širitvah obstoječih.

Takšen je bil primer podjetja Viridor, enega vodilnih britanskih podjetij za recikliranje, ravnanje z viri in odpadki, ki je leta 2020 izvedlo nadgradnjo svojega sortirnega obrata Masons v vrednosti 15,4 milijona funtov. Kot eden od dveh razvijalcev tega obrata je družba STADLER preoblikovala njegovo delovanje in povečala zmogljivost s 65.000 t na 75.000 t na leto ter znatno izboljšala izhodno kakovost materiala, saj je dosegla 98,5-odstotno čistost pri časopisih in brošurah ter 95-odstotno pri polimerih, kot so PET, HDPE in mešana plastika.

Direktor podjetja Viridor za recikliranje Colin Richardson je povedal: "To je bila daleč največja naložba v UK v zadnjih letih. Viridor se osredotoča na vračanje kakovostnih recikliranih materialov v gospodarstvo, kamor tudi spadajo. Naložbeni načrt za Masons je bil posebej zasnovan tako, da ne omogoča le večje zmogljivosti, temveč tudi uskladitev kakovosti materiala z zahtevami trga. Obrat ima zdaj enak vhodni material kot prej, vendar zaradi posodobitve lahko obdelamo dodatnih 10.000 ton materiala na leto. Po končani nadgradnji smo zadovoljni z delovanjem sortirnega obrata in opreme."