STADLER: Sortirna linija za sortiranje suhih mešanic reciklažnih materialov podjetja J&B Recycling se nenehno izboljšuje

Članki

Podjetje STADLER podpira podjetje J&B Recycling pri prizadevanju za najvišjo kakovost izhodnega materiala. Odkar je STADLER leta 2018 zasnoval in zgradil sortirnico za suhe mešane reciklažne materiale, je podjetje nenehno delalo na nadaljnjih izboljšavah, da bi doseglo visoke stopnje čistosti in sledilo nenehno spreminjajoči se sestavi odpadkov. Najnovejša posodobitev, zaključena marca 2022, je izboljšala kakovost in povečala zmogljivost glede na naraščajoče povpraševanje.

STADLERjevo poslovno sodelovanje z J&B Recycling se je začelo leta 2008. Takrat je STADLER zasnoval in zgradil prvo sortirnico suhih mešanic reciklažnih materialov za reciklažno podjetje v severno angleškem mestu Hartlepool in od takrat podpira podjetje z nenehnimi izboljšavami. »Nenehno izboljšujemo objekt in smo osredotočeni na proizvodnjo materiala najvišje možne kakovosti,« pravi Matt Tyrie, direktor pri J&B Recycling.

 

Prilagodljivost za visoke stopnje čistosti

Sestava in gostota suhih reciklažnih materialov se nenehno spreminjata. "Z leti se je količina kartona znatno povečala," ugotavlja Benjamin Eule, direktor STADLER UK Ltd. »Zaradi rasti spletnega nakupovanja in temu primernega obsega pošiljanja prispe v sortirne sisteme bistveno več embalaže. Druga sprememba, ki vpliva na naše delo, je prehod na druge tehnike tiskanja revij. Zaradi tega črnilo težko ločimo od vlaken. Tudi plastična embalaža se spreminja, pojavljajo se na primer večslojni materiali in plastenke z različnimi vrstami premazov, kar otežuje identifikacijo materiala. Od projektiranja sortirnice leta 2008 se je nekaj spremenilo tudi pri kovinah. Opažamo premik od aluminija k železnim kovinam v embalaži pijač in hkrati večje količine kavnih kapsul, ki vsebujejo aluminij.«

Kot take morajo biti sortirnice sposobne predelati najrazličnejše materiale, hkrati pa zagotavljati stalno visoko stopnjo čistosti, ki jo pričakuje industrija recikliranja. Da bi zadostil spreminjajočim se zahtevam, mora biti sistem zasnovan tako fleksibilno, da so možne kasnejše razširitve in modifikacije.

Pri zasnovi sortirnice je STADLER razvil lastno rešitev prilagojeno stranki, pri čemer je izhajal iz svojega obsežnega znanja o učinkih različne sestave odpadkov na proces sortiranja. Benjamin Eule: »Sistem za sortiranje J&B Recycling je bil prvotno zasnovan za predelavo 12 ton materiala na uro, s presejalnimi bobni, transporterji in balističnimi separatorji STADLER, ki skrbijo za mehansko predhodno sortiranje in pripravljajo tok materiala za učinkovito nadaljnjo obdelavo. Transportni trakovi učinkovito transportirajo material do naslednje sortirne postaje, bunkerji pa sprejmejo material, preden se stisne v bale.”

Leta 2017 sta podjetji J&B Recycling in STADLER skupaj iskala način za ločevanje papirja in aluminija. Za odstranjevanje papirja je ekipa STADLER dopolnila postopek z optičnim sortirnikom TOMRA AUTOSORT®, ki je bil zasnovan za pridobivanje visokega odstotka papirja z manj nečistočami. Poleg tega je bil integriran prehod v postajo za nadzor kakovosti, da se zagotovi visoka stopnja čistosti. Nameščen je bil separator vrtinčnih tokov za odstranjevanje aluminija, ki je izločil nekovine iz ravnih 2D frakcij.

Od takrat je bilo izvedenih še šest nadgradenj za optimizacijo sortirnice in izpolnjevanje spreminjajočih se potreb trga. Cilj zadnje nadgradnje je bil doseči še višjo stopnjo čistosti pridobljenega papirja in povečati zmogljivost na 15 ton na uro.

Benjamin Eule pojasnjuje: »Namestili smo še en optični sortirnik. Najnovejši sortirnik AUTOSORT® odstrani folijo,  plastenke in karton iz tako imenovane frakcije PAMS (ki jo sestavljajo časopisi in revije), da dobimo papir s stopnjo čistosti 95%. Odstranjene materiale nato dovajamo nazaj v sistem, da jih lahko naprej obdelamo in dovajamo v ustrezne materialne tokove. Na ta način povečamo izkoristek sortirnice.”

Zadnja nadgradnja je bila zaključena marca 2022. Podjetje J&B Recycling je bilo s tem zelo zadovoljno: »Z nadgradnjo smo dosegli cilje, ki smo si jih zastavili: izboljšana kakovost, nižji stroški dela in večji pretok,« pravi Matt Tyrie. »Kakovost trde mešanice smo lahko izboljšali tako, da smo optičnemu sortirniku AUTOSORT® dodali sistem LOD (Laser Object Detection), ki zaznava materiale brez vlaken. Ta tehnologija nam omogoča, da izvajamo vse izmene z manj osebja in hkrati poveča pretok, saj je bila kakovost trde mešanice prej šibka točka sortirnega sistema.«

»V vseh letih sodelovanja s STADLERjem sta bili kakovost izdelkov in ažurnost podjetja izjemni. Resnično cenimo odlično načrtovanje projektov in sposobnost podjetja STADLER, da zamisli in risbe uresniči v praksi,« poudarja Matt Tyrie.

Proces: Izhodni material s konstantno visoko stopnjo čistosti

Material vstopi v proizvodni proces preko dozirnega bobna. Stare škatle iz valovite lepenke (OCC) in velike kose folije odstranimo ročno na platformi za predhodno sortiranje. Sejalni boben STADLER razvrsti preostali material v tri frakcije: fino frakcijo, srednjo frakcijo in v večje komponente. Večji materiali (>170 mm) gredo skozi postajo za nadzor kakovosti in optični sortirnik AUTOSORT®, da se odstranijo mešani papir, karton in plastika, pri čemer ostane frakcija PAMS (časopisi in revije). Srednjo frakcijo (< 170 mm) z balističnim separatorjem STADLER STT2000 razdelimo na fino, 2D in 3D frakcijo. Ploščata 2D frakcija je nadalje obdelana s separatorji na vrtinčne tokove in optičnim sortirnikom AUTOSORT®, podvržena končni kontroli kakovosti in razdeljena na dva toka: tok mešanega papirja, tok neželeznih in železnih frakcij. Kotaleča se 3D frakcija se obdeluje v podobnem procesu, pri čemer se razvrščanje začne z magnetom. Kot končni rezultat je treba ločiti frakcije mešane plastike, HDPE in PET. Nečistoče se odstranijo iz drobnih frakcij, da dobimo steklo. Vse izhodne frakcije, razen stekla, se stisnejo v bale in prodajo.