STADLER razvija in gradi nove sortirnice za podjetji G.A.I.A. in IREN v Asti in Parmi

Članki

Glede na cilje Agende 2030 ponudniki okoljskih storitev vedno več vlagajo v objekte za recikliranje. Ti objekti so zasnovani tako, da nas približujejo cilju "nič odpadkov" s pretvorbo odpadkov v sekundarne surovine, ki jih je mogoče ponovno vključiti v gospodarski cikel z minimalnimi izgubami.

S tem namenom sta se podjetji G.A.I.A. Spa in Iren Ambiente (Iren Ambiente ima 45-odstotni delež v družbi G.A.I.A. in zagotavlja okoljske storitve za več kot tri milijone ljudi) obrnili na družbo STADLER. Nemški specialist za načrtovanje, proizvodnjo in montažo sortirnic je dobil naročilo za načrtovanje in gradnjo novih sortirnic za recikliranje v mestih Asti in Parma.

Obe sortirnici sta morali izpolnjevati različne zahteve: Sortiranje ločeno zbrane plastične embalaže v mestu Asti ter sortiranje plastike in papirja/kartona v mestu Parma.

Pristop podjetja STADLER, ki se odziva na individualne zahteve strank in se prilagaja naknadnim spremembam tudi med fazo gradnje, je omogočil uspešno sodelovanje med obema podjetjema.
 

Nova sortirnica v centru za ravnanje z odpadki Asti

Nova naprava za sortiranje plastične in kovinske embalaže iz ločeno zbranih odpadkov, ki je začela delovati oktobra lani, je zelo pomembna za industrijo ravnanja z odpadki v severni Italiji. Naložba je znašala 10 milijonov evrov, v sortirnici pa bo mogoče obdelati 50.000 ton materiala iz ločeno zbranih odpadkov na leto.

Flaviano Fracaro, generalni direktor podjetja G.A.I.A. in tehnični direktor podjetja Iren Ambiente Spa, pojasnjuje: "Sortirnica je kot rudnik, le da ne pridobiva surovin iz zemlje, temveč jih ponovno pridobi. S tem preprečujemo, da bi plastika vstopila v okolje ali da bi bila odlagališča preobremenjena, saj jim ni treba sprejemati materialov, ki jih je mogoče reciklirati."

Sortirnica podjetja G.A.I.A. bo predelovala material iz območja mesta Asti, sortirnica družbe Iren Group pa bo služila Torinu, Genovi, Piacenzi, Reggio Emilii, dolini Aosta ter drugim mestom in regijam, ki bodo za to zaprosile.

Po predelavi in čiščenju se materiali dostavijo nacionalnim institucijam za predelavo embalaže, ki jih predelajo v sekundarne surovine in vrnejo v proizvodni cikel.

Sortirnica je opremljena s sodobnimi tehnologijami, ki izpolnjujejo cilje industrije 4.0. Hkrati stroji podpirajo delo zaposlenih pri ročnem razvrščanju, kar zagotavlja visokokakovosten končni rezultat.

"Po skrbnem ocenjevanju, pri katerem smo upoštevali tako tehnične kot gospodarske vidike, smo izbrali podjetje STADLER," pravi Flaviano Fracaro. Pomembno vlogo so imele tudi izkušnje podjetja STADLER v tej panogi: "Podjetje STADLER je bilo zmožno zasnovati sortirno linijo, ki lahko izjemno učinkovito obdeluje različne vrste materiala. Inženirji in tehniki so nam bili na voljo za podporo v vseh fazah projekta."

Sortirnica vključuje območje za dovajanje in predhodno sortiranje, mehansko in optično sortirno linijo, sortirno kabino za ročno sortiranje kosovnih delov ter skladiščno in balirno linijo.

Sejalni boben opravi začetno razvrščanje glede na velikost. Material se razdeli v tri tokove. Glavni tok z materialom velikosti od 50 do 350 mm se dovaja na glavno sortirno linijo. Ta je sestavljena iz:

 • 10 NIR, ki ločujejo plastične izdelke.
 • 1 zračni separator za izboljšanje 3D in 2D ločevanja
 • 2 magnetna ločevalnika za odstranjevanje železnih kovin
 • 1 separator vrtinčnih tokov za odstranjevanje neželeznih kovin
 • 1 fino sito s širino 20 mm za ločevanje drobnih ostankov
 • 1 balistični separator STT5000 in balistični separator STT2000 za izboljšanje kakovosti sortiranja plastike
 • 1 perforator za plastenke za obdelavo plastenk, ki še vedno vsebujejo tekočino

Vsa sortirana plastika je shranjena v vrtljivih zabojnikih. Tam sta dve ločeni liniji opremljeni s posebnimi stiskalnicami za plastiko.

V tem procesu nastajajo naslednji izhodni materiali: prozorni PET, barvni PET, svetlo modri PET, HDPE, PP, mešanica PE/PP, folija LDPE/PP, večji kosi plastike (štirje različni), ostanki, drobni ostanki, neželezne in železne kovine.

Projekt je predstavljal številne izzive, ki jih je podjetje STADLER z lahkoto rešilo, tudi zaradi svojih bogatih izkušenj s tovrstnimi projekti. Pietro Navarotto, direktor podjetja STADLER Italija, pojasnjuje: "V mestu Asti smo morali na omejenem prostoru postaviti sortirnico z veliko stroji in transporterji, pri čemer je bilo treba pustiti prostor tudi za vzdrževalna dela. Upoštevana je bila tudi prihodnja širitev sortirnice. Ker se tu sortira veliko različnih materialov, smo morali opraviti veliko testov za preverjanje čistosti recikliranega materiala in stopnje predelave."
 

Nov projekt Iren Ambiente v Parmi

Sortirnica v Parmi, ki bo kmalu začela obratovati, je bila zasnovan za obdelavo dveh različnih tokov materiala iz ločenega zbiranja papirja in plastike. Gre za eno najsodobnejših sortirnic za sortiranje papirja in kartona v Italiji. Za ta obrat je podjetje STADLER razvilo in izdelalo dve visoko integrirani sortirni liniji, ki s skupnim stiskalnim sistemom optimalno izkoriščata razpoložljivi prostor.

Kot poudarja Flaviano Fracaro: "Zelo smo cenili profesionalen pristop inženirjev podjetja STADLER in hiter odziv na posebno zahtevo za linijo za sortiranje papirja v zadnjem trenutku. Zahtevali smo vgradnjo štirih NIR, kar je podjetju STADLER uspelo kljub kratkemu časovnemu planu."

Linija za sortiranje plastike z zmogljivostjo 9 t/h obdeluje plastenke PET, HDPE in PP, folije PE in PP, kosovno plastiko, mešano plastično embalažo, neželezne in železne kovine. Linija za sortiranje papirja ima zmogljivost 20 t/h in obdeluje karton, mešani papir in razbarvan papir.

Dve liniji imata ločena območja za shranjevanje, vendar skupno izhodno območje in skupno linijo za baliranje. Vsaka linija vključuje območje za dovajanje, območje za mehansko in optično sortiranje, sortirno kabino za ročno sortiranje kosovnega materiala ter linijo za skladiščenje in baliranje.

V liniji za sortiranje plastike se industrijski odpadki dovajajo v drobilnik, potem ko so  predhodno odstranjeni kosovni odpadki. Za začetno razvrščanje glede na velikost materiala (večji, srednji in drobni) se uporablja veliko bobensko sito.  

Obsežna frakcija se nato pošlje neposredno v sortirno kabino. Tam se ročno razvrsti v tri različne frakcije. Glavni tok srednje velikega materiala (50-380 mm) se dovaja v balistični separator STT5000, ki material glede na njegove balistične lastnosti in težo razdeli na fine, 3D (težki in/ali kotaleči se material) in 2D (ploščati in lahki material) frakcije.

Vse frakcije potujejo nato skozi sortirnico preko naslednjih naprav:

 • 3 NIR za razvrščanje glede na različne vrste plastike
 • 1 zračni separator za izboljšanje 3D in 2D ločevanja
 • 1 magnetni separator za odstranjevanje železnih kovin
 • 1 separator vrtinčnih tokov za odstranjevanje neželeznih kovin

Premikajoči se tekoči trak pod prvo enoto NIR papirne linije zagotavlja veliko prilagodljivost pri postopku sortiranja, medtem ko lahko druga enota NIR deluje s pozitivno ali negativno selekcijo prve enote NIR in tako optimizira predelavo papirja.

Linija za sortiranje papirja se začne z balističnim separatorjem PPK2000_6_3H, ki je posebej zasnovan za ločevanje debelejšega kartona od lažjega papirja. Karton se pošlje neposredno v sortirno kabino, medtem ko se glavni tok (< 300 mm) dovaja v dve vzporedni sortirni liniji. Vsaka linija vključuje balistični separator PPK2000_6_1, ki odstranjuje fine frakcije (< 50 mm), in dva 2800 mm NIR, ki iz glavnega toka odstranjujeta mešani papir in razbarvan papir. Razvrščeni material se nato pošlje v kabino za sortiranje, kjer se sortira ročno.

Pietro Navarotto pojasnjuje: "Poleg spremembe, ki jo je zahtevala stranka v fazi izvajanja, je bila druga težava ta, da je bilo treba linijo za papir sestaviti po tem, ko je bila linija za plastiko že nameščena. Takšni trenutki kažejo, da so bogate izkušnje naših inženirjev in monterjev zelo pomembne in zagotavljajo strokovnost, po kateri smo znani."

"Sortirnici v Parmi in Asti doslej izpolnjujeta naša pričakovanja," pravi Flaviano Fracaro. "Upamo, da jih bodo v prihodnosti še presegli!"