STADLER posodobi sortirnico CITR družbe FCC Medio Ambiente v Las Marinas, El Campello (Alicante), Španija

Članki

Družba FCC Medio Ambiente je posodobila sortirnico za obdelavo odpadkov CITR (Centro Integral de Tratamiento) v kraju Las Marinas, El Campello, ki jo upravlja od leta 2009. Podjetje je del skupine FCC, ki že več kot 110 let zagotavlja okoljske storitve za 66 milijonov ljudi v približno 5.000 mestih po vsem svetu. Z mrežo več kot 200 okoljsko neoporečnih lokacij za predelavo in recikliranje vsako leto kot vir surovin uporabijo 23,5 milijona ton odpadkov.

CITR je velika sortirnica, kjer količina odpadkov močno niha. Sortirnica obratuje v 52 mestih in občinah na področjih Marina Alta, Marina Baja in El Campello.

Družba FCC Medio Ambiente je za posodobitev sortirnice izbrala družbo STADLER, ki je vodilna na svetovnem trgu sortirnic gospodinjskih odpadkov, ter zaradi dolgoletnega poslovnega sodelovanja med podjetjema. "Velikost sortirnice, kratek rok za izvedbo del in potreba po izvedbi del med obratovanjem so bili odločilni dejavniki, zaradi katerih smo izbrali družbo STADLER," pravi Javier Cerezo, tehnični vodja v družbi FCC Medio Ambiente.

Policarpo Caballero, vodja projekta pri podjetju STADLER, pojasnjuje: "To je bil izziv z večih vidikov: projekt je potekal v petih različnih fazah in prilagoditi smo se morali obstoječi infrastrukturi. Pri novogradnji je vse skupaj lažje, saj se vse začne od začetka. V tem primeru je bila natančnost izredno pomembna, saj smo morali naše stroje namestiti, ne da bi poškodovali obstoječe."

Javier Cerezo dodaja: "Sektor ravnanja z odpadki v Španiji se razvija že vrsto let in se bo razvijal tudi v prihodnje, da se bo lahko spoprijemal z izzivi evropskih ciljev. Z novimi tehnologijami podjetja STADLER je mogoče iz predelanih odpadkov pridobiti več in bolj kakovostne materiale ter izdelati kompost in tudi alternativna goriva.

S posodobitvijo se je zmogljivost CITR dvignila na raven novozgrajenih sortirnic in bo omogočila oskrbo mest in občin v naslednjih petnajstih letih. V treh mesecih je STADLER zastarelo tehnologijo nadomestil z najsodobnejšimi stroji vodilnih blagovnih znamk na področju obdelave odpadkov.

"CITR podjetje Las Marinas v El Campellu obratuje od leta 2009, zato sta bili prenova in posodobitev preprosto potrebni. Projekt je nastal zaradi potrebe po prilagoditvi sortirnice novim predpisom, ki zahtevajo boljšo predelavo materialov, obdelavo ločeno zbranih bioloških odpadkov in skrbnejši pristop k emisijam neprijetnih vonjav. Poleg tega imajo sortirnice, kot je CITR, osrednjo vlogo v krožnem gospodarstvu," nadaljuje Javier Cerezo.
 

Izvedba projekta v rekordnem času

Sortirnica je ob posodobitvi delovala normalno, tako da je bilo mogoče med posodobitvijo še naprej obdelovati odpadke. "Sortirnico smo morali ustaviti le za dva dni. Zelo smo zadovoljni. Sodelovanje s podjetjem FCC Medio Ambiente je potekalo odlično brez prekinitev v obratovanju, saj smo lahko z uporabo obstoječih transporterjev ustvarili tako rekoč obvod (Bypass) med bobnom in sortirno kabino," pojasnjuje Policarpo Caballero.

Ana López, ki je bila odgovorna za razvoj koncepta sortirnice STADLER, pravi: "Pomembno je bilo, da je center lahko še naprej deloval. Ker se nahaja v enem od najbolj turističnih predelov španskega polotoka, deluje praktično neprekinjeno, 7 dni na teden, 24 ur na dan. Izziv je bil še toliko večji, ker gre za visoko zmogljivo sortirnico, ki postavlja visoke zahteve glede gradnje, tehnologije in kakovosti izvedbe. Vendar nam je zaradi strokovne ekipe za montažo in hitro pripravljene konstrukcije na kraju samem to uspelo. Vsi ti dejavniki so skupaj z dobrim usklajevanjem in sodelovanjem z naročnikom pripeljali do uspešnega rezultata."

Javier Cerezo potrjuje: "Prenovo je bilo treba izvesti med delovanjem sortirnice, pri čemer je bilo treba upoštevati sezonska nihanja količine odpadkov, ki nastajajo v več kot 50 mestih in občinah - na območjih Marina Alta in Marina Baja, na obali Alicanteja, ter v znanih mestih kot so Benidorm, Denia, Calpe in Jávea."
 

Pet projektnih faz za prilagoditev sortirnice novim potrebam

V petih fazah so bili nameščeni novi stroji na petih različnih področjih sortirnice: kompostiranje, rafiniranje, biološka metanizacija, gospodinjski odpadki in ločeno zbrani organski odpadki. Za doseganje optimalnih rezultatov pri optičnem sortiranju je STADLER dobavil in namestil dva sejalna bobna za predhodno sortiranje zaprtih vrečk in steklenic različnih velikosti, tri balistične ločevalnike - dva za obe frakciji iz bobna, in tretji za frakcijo iz kosovnih odpadkov po prehodu skozi drobilnik.

"V sortirnici za biološko metanizacijo so bili naši novi transporterji nameščeni med številne obstoječe transporterje in stroje. V sortirnici gospodinjskih odpadkov smo ponovno uporabili bobne, sortirne kabine in transporterje ter prilagodili obstoječe transporterje na lokaciji stranke, tako da smo jih podaljšali ali skrajšali v skladu z zahtevami nove zasnove sortirnice," pojasnjuje Policarpo Caballero.

Podjetje STADLER je namestilo tudi novo linijo za predobdelavo organskih odpadkov, da se lahko ta tok materiala obdeluje ločeno v skladu z veljavnimi predpisi, ter novo linijo za kompostiranje in linijo za sortiranje stekla.

Posebej inovativen element posodobljene sortirnice je linija za proizvodnjo trdnih alternativnih goriv, ki se uporabljajo v cementni industriji. Javier Cerezo pojasnjuje: "Ta linija med drugim vključuje fazo sušenja pri nizkih temperaturah, da se ohrani zahtevana vsebnost vlage. Sortirnica je opremljena za proizvodnjo nadomestnih goriv, prilagojenih individualnim zahtevam strank. Tako lahko na primer nadzoruje parametre, kot so sestava, granulacija in vsebnost vlage."
 

Doseženi cilji

S tem velikim projektom, ki ga je načrtovala družba STADLER, je bilo mogoče doseči glavne cilje: povečanje zmogljivosti in stopnje recikliranja, namestitev ločene linije za organske odpadke, namestitev nove linije za proizvodnjo trdnih nadomestnih goriv, izboljšanje postopka kompostiranja in zmanjšanje količine preostalih materialov (odpadkov, poslanih na odlagališča).

"Skratka, cilj je bil bolje reciklirati več materiala in zmanjšati vpliv na okolje," dodaja Ana López. "Pred posodobitvijo je imela družba FCC avtomatizirano sortirnico z optičnimi separatorji, vendar so bili to stari modeli, ki niso pravilno delovali. Tehnologija sortirnice je bila zastarela in izrabljena. Da bi dosegli želene cilje predelave in recikliranja stranskih proizvodov, smo morali uvesti nove stroje z najnovejšo tehnologijo," pojasnjuje.

"Dejansko je vse potekalo zelo dobro in delo je bilo končano pravočasno. Za to smo hvaležnim našim odličnim monterjem in dobremu usklajevanju z družbo FCC Medio Ambiente," sklene Policarpo Caballero. Javier Cerezo se lahko le strinja: "Ekipi obeh podjetij sta se znali odlično uskladiti in prilagoditi spremembam."

Z delom podjetja STADLER je zelo zadovoljen: "Izkušnje podjetja STADLER pri načrtovanju sortirnic so nam zelo pomagale pri posodobitvi podjetja CITR. Podjetje STADLER med drugim priporočamo zaradi zanesljivosti, strokovnosti in kakovosti nameščene opreme in strojev. Podjetje STADLER se je nedvomno izkazalo kot zelo zanesljivo."