STADLER: Natančno izveden začetek obratovanja sortirne linije in pravočasen zaključek projekta

Članki

Prizadevanje za krožno gospodarstvo, ki naj bi rešilo svetovni problem odpadkov, vodi v rast industrije recikliranja in v vse  bolj kompleksne zahteve. Ponudniki okoljskih storitev in podjetja za ravnanje z odpadki potrebujejo sortirnice, ki lahko učinkovito obdelajo velike količine odpadkov in hkrati dosegajo za recikliranje potrebno visoko kakovost. Pri načrtovanju  nove ali nadgradnji obstoječe sortirne linije ima ključno vlogo izbira podjetja za projektiranje in postavitev  linije.

 

Pomen pravočasnega  začetka obratovanja sortirnice

Ključni dejavnik v postopku izbire je, ali lahko podjetje izpolni dogovorjeni časovni načrt in pravočasno začne  z obratovanjem sortirnice.

"Za material, ki ga predelujemo v  v naši sortirnici , imamo sklenjene pogodbe z določenimi roki, ki se jih je potrebno držati," pojasnjuje Tristan Merk, vodja projekta pri ponudniku okoljskih storitev PreZero Recycling. "Zato je zelo pomembno, da so načrtovani vmesni cilji doseženi. Če  postavitev ali začetek obratovanja  nista pravočasna, tvegamo, da bomo imeli težave z naročnikom ali celo izgubili pogodbo." David Aguado Teruel, tehnični vodja pri skupini GRIÑO v Španiji, se strinja: pozno dokončanje projekta bi imelo "zelo negativen  vpliv na izvajanje našega poslovnega načrta in obveznosti ter na sposobnost zagotavljanja naših storitev strankam, med katerimi so tudi javni organi".

Podjetje STADLER se zaveda izjemnega pomena pravočasnega začetka  obratovanja celotne linije . Carlos Manchado Atienza, vodja mednarodne prodaje podjetja STADLER, pojasnjuje: " Zamik začetka obratovanja ima lahko resne posledice za našo stranko. Govorimo o izgubah v višini več tisoč evrov zaradi nepredelanega materiala in pogodbeno že določenih stroškov - in to ne vključuje stroškov odlaganja odpadkov." Ventura Montes, ki je pri podjetju PreZero Španija odgovoren za obrate za predelavo odpadkov v Kataloniji, dodaja: "V primeru obrata za proizvodnjo embalaže bi mesečni stroški za alternativne načine obdelave odpadkov znašali približno 350 000 EUR, zamujene poslovne priložnosti pa 400000 EUR. V primeru večjega obrata, kot je center za predelavo komunalnih odpadkov, bi to pomenilo 350.000 EUR mesečnih fiksnih stroškov in približno dva milijona EUR  izgubljenega prihodka."

"Zaradi tega izredno pozorno spremljamo časovni razpored naših del," pravi Carlos Manchado Atienza. "Podjetje STADLER ni znano le po kakovosti svojih proizvodov in strokovnem znanju, temveč tudi po svoji resnosti v zagonski fazi in točnosti pri izvajanju projektov." Ventura Montes se strinja: "Ena od prednosti podjetja STADLER je, da ne le vedno pravočasno izvede projekt, ampak ga običajno zaključi celo nekaj dni prej. Vedno, ko smo  podjetju STADLER naročili  postavitev   nove linije ali posodobitev obstoječe, je bila  linija predana v obratovanje pravočasno in po  postavitvi je bilo treba izvesti zelo malo prilagoditev."

 

STADLERjeva skrivnost  nemotenega in pravočasnega začetka obratovanja

Skrbno načrtovanje, ki temelji na bogatih izkušnjah  podjetja STADLER, je ključni dejavnik za dosledno zagotavljanje pravočasne dobave. "Najprej določimo samo tiste dobavne roke, za katere vemo, da jih lahko izpolnimo," pravi Benjamin Eule, generalni direktor podjetja STADLER UK in vodja oddelka za zagon . "Projekt se ne konča s pravočasno montažo, temveč šele z  začetkom obratovanja  sortirne linije.. Delamo z realističnimi časovnimi načrti in za vsak korak  načrtujemo dovolj časa."

Pomemben dejavnik so tudi zmogljivosti  podjetja  STADLER, kot pojasnjuje Benjamin Eule: "Ker imamo lastne ekipe za mehansko in  elektro načrtovanje in namestitev ter programiranje procesnega nadzora, imamo nadzor nad roki dobave. Notranja komunikacija je hitrejša in lahko smo bolj prilagodljivi, lahko izpolnimo zahteve več projektov." Carlos Manchado Atienza dodaja: "Vsa predhodna dela pri podrobnem načrtovanju in konstruiranju sortirnice nam pomagajo pri proizvodnji in nam dajejo prednost pri pripravi na  postavitev."

Carlos Manchado Atienza pravi, da sta ključnega pomena tudi jasna razdelitev nalog in učinkovito sodelovanje med ekipami na lokaciji in na  sedežu podjetja: "Zelo pomembna sta usklajevanje in skupno načrtovanje med različnimi oddelki. Dobremu delu prodajnih ekip, ki določi osnovno strukturo, sledi delo glavne pisarne s podrobnim načrtovanjem in konstruiranjem . To nam daje prednost pred konkurenco. Strokovnost vseh sodelujočih in dejstvo, da dobro poznamo vse naše ekipe - od prodaje do vodenja projektov, proizvodnje in montaže - nam dajeta samozavest, da lahko izpolnimo zastavljene roke."

Ricardo Micó, vodja montaže pri podjetju STADLER Španija, se strinja: "Za nas je skladnost z vmesnimi koraki projekta enako pomembna kot učinkovito usklajevanje vseh oddelkov podjetja STADLER, če želimo izpolniti zahteve naših strank. To nam pomaga doseči neprekosljivo moč pri našem delu,  pri katerem uživamo popolno zaupanje naših strank."

 

Znani po visokokakovostnem delu in pravočasnem  začetku obratovanja sortirnice

Ponudnik okoljskih storitev PreZero je podjetju STADLER oddal že več naročil in se k njemu vedno vrača zaradi zanesljivosti: "Vedno se pojavijo izzivi in nepredvidljivi dogodki. Podjetje STADLER se jim prilagodi in je  fleksibilno . Če je treba, montažna ekipa dela ob koncih tedna, praznikih ali celo ponoči - občasno celo podvojijo število ljudi v ekipi, da bi sortirnico postavili na dogovorjeni  rok," pravi Ventura Montes. "Če gre za velik projekt ali prenovo, vedno poskušamo sodelovati  s podjetjem STADLER."

Pred kratkim je podjetje STADLER za skupino GRIÑO Group zasnovalo in  postavilo   linijo za sortiranje in recikliranje v Almonacid del Marquesado v Španiji. "Projekt je padel v zadnjo fazo pandemije Corona, zato je bilo treba zelo dobro razporediti  monterje, ki so postavili sortirnico. Prav tako je bilo treba zagotoviti materiale, potrebne za montažo," se za konec spominja David Aguado Teruel. "Po mojih izkušnjah je STADLER podjetje, ki je pri svojih projektih dokazalo, da se lahko drži dogovorjenih rokov. Podjetje STADLER priporočam za načrtovanje, montažo in zagon  linij  za obdelavo odpadkov.