Šola za slepe Baindt, Vrt čutil

Vključenost v družbo

Podjetje STADLER je ponosno, da lahko z letno donacijo podpira šolo za slepe Baindt. V SBBZ živijo otroci in mladi z različnimi talenti in motnjami. Otroci in njihove družine prihajajo iz različnih območij. Pri delu je v središču mladi človek in njegovo veselje do življenja.

V šoli za slepe je za vsakega otroka organizirana ustrezna šolska ponudba. Oddelki in razredi so večinoma heterogeni ter sestavljeni in oblikovani glede na potrebe in zmožnosti učencev. V razredih se potrebe otrok obravnavajo individualno.