Podjetji STADLER in TOMRA postavita prvo popolnoma samodejno sortirnico tekstila na svetu v kraju Malmö na Švedskem

Članki

Podjetji STADLER in TOMRA sta opremila sortirnico Sysav Industri AB na jugu švedske pokrajine Skåne z najnaprednejšo opremo za sortiranje tekstila. Podjetje STADLER je zasnovalo in zgradilo sortirnico, sorterje NIR pa je izdelala družba TOMRA. Sortirnica je del "Švedske inovacijske platforme za sortiranje tekstila" (SIPTex), projekta, ki ga financira švedska vlada, da bi razvila rešitev pri sortiranju za predelovalce tekstila in tekstilno industrijo.

Avtomatizirano sortiranje - ključ do krožnega gospodarstva na področju tekstila

Sortiranje tekstila glede na sestavo vlaken zahteva visoko stopnjo natančnosti. Trenutno se to počne ročno, vendar rezultat ne ustreza vedno zahtevam predelovalcev in modne industrije. Čeprav je na tem področju še veliko možnosti za izboljšave, se reciklira le majhen delež odstranjenega tekstila. V okviru projekta SIPTex zato raziskujejo, ali in kako je mogoče zahtevano kakovost doseči s pomočjo avtomatizacije.

Preizkušanje tehnologije s tekstilijami

Obrat v kraju Malmö je tretja faza projekta SIPTex, ki se je začel s teoretično predhodno študijo in nadaljeval v drugi fazi z izgradnjo manjšega pilotnega obrata v mestu Avesta. Tudi to napravo sta leta 2017 razvili in dobavili podjetji STADLER in TOMRA. Za pilotni obrat je bilo v centrih za recikliranje zbranih 700 ton rabljenega tekstila. Po ročnem predhodnem sortiranju tekstila, ki ga je mogoče ponovno uporabiti, je bil odpadni material dovajan v napravo.

"Želeli smo predvsem preizkusiti, ali lahko naš obrat sortira tekstil, in ugotoviti, ali in kako je treba postopek spremeniti ali optimizirati," pojasnjuje Urban Kozinc, vodja mednarodne prodaje pri podjetju STADLER. "Največji izziv je bil, avtomatizacija sortiranja tekstila. Pri tem projektu smo se naučili, kako pomemben je sistem dovajanja, da morajo biti zalogovniki in žlebovi posebej zasnovani zaradi velikosti tekstilnih materialov in da so za transporterje potrebni posebni trakovi. Prav tako smo morali najti način, kako doseči stalen pretok materiala. Ugotovili smo tudi, da informacije na etiketah tekstila niso bile vedno 100-odstotno pravilne. V tej drugi fazi projekta smo pridobili znanje, ki smo ga potrebovali za tretjo fazo, industrijski obrat v kraju Malmö."

Prva popolnoma samodejna sortirnica tekstila na svetu.

Avtomatska sortirnica tekstila v Malmöju ima zmogljivost do 4,5 tone/uro na eni sortirni liniji. Material se dobavlja v balah, ki običajno tehtajo od 350 do 500 kg. Sestavljen je iz tekstilnih odpadkov. Predporabniški odpadki so suhi industrijski odpadki proizvajalcev tekstila, kot so ostanki tkanin in preje. Odpadki po porabi so oblačila in gospodinjski tekstil, vključno z nesortiranim materialom iz ločenega zbiranja, na primer iz centrov za recikliranje. Vključuje tudi ročno sortirane odpadke in industrijske odpadke. Ker se tekstil sortira v celoti, lahko material vsebuje gumbe, zadrge in druge netekstilne dele.

Sortirnico je v celoti načrtovala družba STADLER v tesnem sodelovanju s podjetjem TOMRA. Dobava je vključevala dozirni sistem, transporterje, optične sortirne enote NIR, pospeševalne transporterje, trakove, stiskalnico, jeklene konstrukcije, električni sistem, nadzorni sistem ter sistem za stisnjen zrak in za odstranjevanje prahu.

"S pilotnim obratom v Avesti smo dokazali, da lahko tehnologija sortiranja NIR podjetja TOMRA zazna in razlikuje med različnimi vrstami tekstila," pojasnjuje vodja projekta STADLER Matej Fürst. "V tretji fazi projekta smo želeli preveriti, ali lahko oprema, ki smo jo razvili, deluje tudi v industrijskem merilu in doseže izhodne frakcije s čistostjo, ki je potrebna za recikliranje in ponovno uporabo. Ker doslej ni bilo tehnologije za recikliranje tekstila brez zmanjšanja njegove vrednosti v industrijskem obsegu, smo morali razviti popolnoma novo rešitev za sortiranje."

Družba TOMRA Sorting Recycling je bila soustanoviteljica projekta. Podjetje, ki je pionir na področju tehnologije sortiranja s senzorji, je dobavilo en sortirnik AUTOSORT® VIS/NIR za pilotni obrat v Avesti in še štiri za obrat v Malmöju. "Na področju recikliranja tekstilnih frakcij je bilo opravljenih zelo malo raziskav. Avtomatizirano sortiranje na podlagi senzorjev je ključ do učinkovitega sortiranja neuporabnih tekstilnih odpadkov pred in po porabi za namene recikliranja. V tem projektu se je naša tehnologija izkazala za učinkovito pri ločevanju različnih frakcij tekstila glede na material in barvo. Ponosni smo na svoj prispevek k temu pionirskemu delu," pravi László Székely, podpredsednik, vodja oddelka za plastične aplikacije pri podjetju TOMRA.

Uspešen zaključek in začetek delovanja

Sortirnica v Malmö-ju je bila družbi Sysav Industri AB predana v uporabo sredi septembra 2020. Podjetje STADLER je dokazalo, da je v industrijskem merilu avtomatizirano sortiranje tekstila mogoče. "Tovarna je popolnoma avtomatizirana. Človek je potreben le za vklop in izklop naprave, dovajanje materiala in odstranjevanje bal iz stiskalnice. Nič več," ugotavlja Urban Kozinc.

Olof Linde, vodja gradbenega projekta pri družbi Sysav Industri AB, je navdušen nad celotnim procesom razvoja in gradnje. "Cenimo dobro sodelovanje s podjetjema STADLER in TOMRA ter smo zelo ponosni, da nam je kljub pandemiji s skupnimi močmi uspelo zgraditi in zagnati to napravo. Ljudje iz podjetij STADLER in TOMRA so se izkazali za izjemno kompetentne in predane temu projektu. Kljub težkim okoliščinam zaradi korone nismo niti za trenutek podvomili, da na koncu ne bi bile izpolnjene vse naše zahteve."

Olof Linde je prepričan, da je družba Sysav Industri AB za ta projekt našla prave partnerje. "Menimo, da smo v uporabo prejeli visokokakovostno sortirnico. Čeprav je avtomatizirano sortiranje tekstila nova tehnologija, sta podjetji STADLER in TOMRA osnovni koncept, ki sta ga skupaj razvili, že izpopolnili v številnih obstoječih obratih - to je razveseljivo. Za gradnjo sortirnice, ki je edinstvena na svetu, potrebujete zanesljive in izkušene partnerje."

Opomba:

Projekt SIPTex financira Vinnova, švedska agencija za inovacije, vodi pa ga IVL, švedski inštitut za okoljske raziskave.O podjetju STADLER: