Gradbeni odpadki in odpadki nastali pri rušenju objektov: Od postopka predelave odpadnih materialov do zaprtega ali odprtega reciklažnega kroga

Članki

V gradbeništvu nastajajo ogromne količine odpadkov. Delež recikliranja gradbenih odpadkov in odpadkov, nastalih pri rušenju objektov se po svetu razlikuje, vendar se običajno večina tega materiala predela v izdelke slabše kvalitete ali pa se odloži na odlagališču. Zaradi vse večjega povpraševanja po surovinah in vse večjega pomanjkanja naravnih virov v ospredje prihajajo napredne sortirnice odpadkov. Podjetje STADLER, vodilni dobavitelj sortirnic v industriji recikliranja, trenutno beleži povečano povpraševanje po sortirnicah odpadkov, ki omogočajo pridobivanje visokokakovostnih materialov, kateri se lahko reciklirajo in v nekaterih primerih nadomestijo naravne surovine v proizvodnem ciklu gradbenih materialov.

 

Gradbeni sektor je daleč največji proizvajalec odpadkov v Evropski uniji. Leta 2017 je ustvaril približno 870 milijonov ton odpadkov, kar predstavlja 30% do 40% vseh odpadkov, nastalih v industrializiranih državah. Kljub veliki količini odpadkov nastalih pri rušenju, se deleži recikliranja po svetu zelo razlikujejo. Nekatere države, kot so Nizozemska, Irska ali Madžarska, imajo 99 do 100-odstoten delež recikliranja, v drugih državah pa je ta delež od 0% do 69%. V vseh primerih se večina recikliranega materiala porabi predvsem za zasipavanje temeljev stavb ali gradnjo nasipov oziroma za gradnjo cest. V nasprotnem primeru ta material konča na odlagališču. To pomeni, da reciklirani materiali v proizvodnem procesu ne morejo nadomestiti naravnih surovin ali vsaj ne morejo bistveno zmanjšati njihove porabe. Tako je težje doseči učinkovito krožno gospodarstvo.

 

Gradbeni odpadki in odpadki, ki nastanejo pri rušenju objektov: visok potencial za recikliranje

"Tu je ogromno neizkoriščenih potencialov," pravi Dr. Juan Carlos Hernández Parrodi, vodja projektov, raziskav in razvoja pri podjetju STADLER. "Tipične gradbene odpadke in odpadke nastale pri rušenju sestavljajo beton, les, steklo, kamenje, zemlja, pesek, mavec, mavčne plošče, asfalt, plastika, izolacijski material, papir, karton in drugi razgrajeni gradbeni elementi. Potencial recikliranja teh odpadkov je lahko več kot 90-odstoten."

Reciklirani material iz gradbenih odpadkov in odpadkov nastalih pri rušenju objektov se lahko reciklira v številnih dejavnostih. Za proizvodnjo betona se na primer trenutno uporablja manj kot 5% predelanih agregatov. Vendar se ocenjuje, da lahko predelani agregati nadomestijo od 10% do 20% naravnih agregatov v številnih dejavnostih, od priprave cevne podlage do gradnje betonskih blokov. "Nekatere študije v preteklosti so pokazale, da imajo lahko reciklirani agregati po ekstrakciji vlage in odstranitvi nečistoč v nekaterih primerih dejansko prednost pred drugimi surovinami. Na primer večja trdnost in širša uporaba v gradbeništvu," pojasnjuje Hernández Parrodi.

 

Povpraševanje po sodobnih obratih za recikliranje se bo hitro povečalo

Učinkovito ravnanje z gradbenimi odpadki in odpadki nastalimi pri rušenju objektov postaja vse bolj pereč problem. Naravnih surovin je vse manj, medtem ko povpraševanje v gradbeništvu še naprej narašča. Recikliranje gradbenih odpadkov in odpadkov nastalih pri rušenju objektov kot nadomestek za surovine postaja nujnost: "Tudi če bi reciklirali 100 % vseh nastalih gradbenih odpadkov in odpadkov nastalih pri rušenju objektov, ne bi mogli zadovoljiti trenutnega povpraševanja po gradbenih materialih," pravi Hernández Parrodi.

Vlade, okoljske organizacije, izobraževalne ustanove in splošna javnost temu vprašanju posvečajo vse več pozornosti. S postopnim izvajanjem predpisov in direktiv v EU in po svetu se vedno več gradbenih odpadkov in odpadkov nastalih pri rušenju transportira v obrate za recikliranje in predelavo.

"Ta razvoj je vse hitrejši," pravi Hernández Parrodi. "Zakonske zahteve glede količine gradbenih odpadkov in odpadkov nastalih pri rušenju objektov, ki se lahko odlagajo tudi na odlagališčih, postajajo vse strožje in so namenjene spodbujanju pridobivanja sekundarnih surovin in recikliranja. Hkrati novi predpisi postavljajo visoke zahteve glede recikliranih gradbenih materialov in spodbujajo prehod od predelave odpadnih izdelkov pri kateri nastajajo izdelki ali materiali slabše kakovosti od izhodiščnih k predelavi odpadnih izdelkov pri kateri nastajajo izdelki ali materiali boljše kakovosti od izhodiščnih. Zaradi vseh teh dejavnikov se hitro povečuje povpraševanje po inovativni tehnologiji in opremi za pridobivanje visokokakovostnega materiala iz gradbenih odpadkov in odpadkov nastalih pri rušenju objektov."

 

Recikliranje, specializirano za gradbene odpadke in odpadke nastale pri rušenju objektov: cilj je krožno gospodarstvo.

Učinkovito sortiranje gradbenih odpadkov in odpadkov nastalih pri rušenju je ključnega pomena za doseganje visokih standardov kakovosti, ki so potrebni za uspešno recikliranje in predelavo za različne načine uporabe v gradbeništvu. Sestava teh odpadkov in zahteve glede ciljnih frakcij se od države do države zelo razlikujejo, včasih celo znotraj ene države. "Podobno kot za druge tokove odpadkov, naj gre za komunalne odpadke ali odpadno embalažo, tudi za predelavo gradbenih odpadkov in odpadkov nastalih pri rušenju ni standardnega recepta," pojasnjuje Hernández Parrodi.

Podjetje STADLER lahko gradbenemu sektorju pomaga s svojim strokovnim znanjem na področju razvoja kompleksnih sortirnic in razvija rešitve, prilagojene posameznim razmeram: "Upoštevamo vse posebne dejavnike in prispevamo svoje znanje, da lahko ponudimo učinkovite, uspešne ter kakovostne sortirnice. Ker večino naših naprav proizvedemo in namestimo sami, smo pri načrtovanju, nadaljnjem razvoju in izvedbi projektov zelo prilagodljivi. Uporabljamo tudi najnovejšo tehnologijo sortiranja, ki je na voljo na trgu, kot so sistemi s senzorji in roboti."

Sistemi za sortiranje gradbenih odpadkov in odpadkov nastalih pri rušenju objektov morajo biti prilagodljivi in robustni ter morajo biti sposobni obvladovati velike prepustnosti z velikimi nihanji. STADLER-jevi sistemi so primerni ravno za to. Zasnovani so za obdelavo velikih količin mešanih materialov tudi v težkih pogojih, na primer v vlažnih razmerah ali ob prisotnosti drobnih delcev. Obdelati je mogoče tudi težke in kosovne odpadke. Balistični separator STADLER STT6000, verižni transporter in sejalni boben so visoko zmogljivi stroji, ki prenesejo večje obremenitve pri predelavi in recikliranju gradbenih odpadkov in odpadkov nastalih pri rušenju ter zagotavljajo učinkovito in uspešno sortiranje - vse to z dolgo življenjsko dobo.

STADLER svoje strokovno znanje o sortiranju odpadkov uporablja pri številnih projektih na področju gradbenih odpadkov in odpadkov nastalih pri rušenju - najnovejša takšna projekta sta Sogetri v Švici in Remeo Oy na Finskem. Slednji je pionirski sortirni center, ki združuje sortirnico gradbenih odpadkov in odpadkov nastalih pri rušenju z zmogljivostjo 30 t/h ter sortirnico komercialnih in industrijskih odpadkov z zmogljivostjo 15 t/h. Značilnosti sortirnic so najsodobnejša tehnologija na osnovi umetne inteligence projektnega partnerja ZenRobotics, inovativni procesi in visoka stopnja avtomatizacije. Mauri Lielahti, poslovni direktor v podjetju Remeo, je bil navdušen nad STADLERjevo rešitvijo in iznajdljivostjo: "Pri podjetju STADLER nam je bila všeč njihova inovativnost, želja po iskanju novih rešitev in pripravljenost prisluhniti potrebam stranke."

Sortirnice podjetja STADLER omogočajo sortiranje gradbenih odpadkov in odpadkov nastalih pri rušenju objektov v različne frakcije, primerne za različne načine uporabe. Nadomestijo lahko gradbene surovine, kot so pesek, gramoz, kovina, les in še veliko več. Druge frakcije, pridobljene iz gradbenih odpadkov in odpadkov nastalih pri rušenju objektov, se lahko inovativno uporabijo za proizvodnjo novih materialov, kot so anorganski polimeri ali steklokeramika. "To pomeni, da recikliranje ne le podaljšuje življenjski cikel izdelkov," ugotavlja Hernández Parrodi, "ampak je tu mogoča tudi predelava odpadnih izdelkov pri kateri nastajajo izdelki ali materiali boljše kakovosti od izhodiščnih, kar omogoča več možnosti uporabe in povečuje dodano vrednost predelanih materialov."