Gorivo, pridobljeno iz odpadkov, za uporabo v cementni industriji: izziv za sortirne sisteme

Članki

Gorivo se proizvaja iz gospodinjskih odpadkov in se uporablja v cementni industriji kot alternativa fosilnim gorivom za zmanjšanje ogljičnega odtisa . Poseben izziv za proizvajalce goriva iz odpadkov je zagotavljati stalno visoko kakovost. Podjetje STADLER Anlagenbau GmbH, eden vodilnih dobaviteljev sistemov za sortiranje v industriji recikliranja, že skoraj dvajset let podpira proizvajalce goriva iz odpadkov v Evropi in Latinski Ameriki s svojimi sistemi za sortiranje, razvitimi posebej za to industrijo.

 

Gorivo, pridobljeno iz odpadkov (RDF ali okrajšava, ki se običajno uporablja v nemškem jeziku EBS), in močno predelana goriva iz odpadkov (SRF) se proizvajajo iz gospodinjskih odpadkov, potem ko so iz njih odstranjeni vsi reciklažni materiali. Gre za obnovljiva goriva, ki jih je enostavno transportirati in skladiščiti, zanje pa so značilni visoka kurilna vrednost, enakomerno izgorevanje, majhno sekundarno onesnaževanje in nizke emisije ogljika. Med dekarbonizacijo cementne industrije, ki jo spodbujajo zakonodaja in večja okoljska ozaveščenost javnosti, narašča zanimanje industrije za ta goriva kot alternativo fosilnim gorivom. Dodatna okoljska prednost teh goriv je, da materialov iz trdnih gospodinjskih odpadkov, ki jih ni mogoče reciklirati, ni več treba skladiščiti na odlagališčih, s čimer se zmanjšajo emisije toplogrednih plinov in prihrani prostor na odlagališčih.

 

Zahteve cementne industrije glede kakovosti

Čeprav so goriva pridobljena iz odpadkov dobra alternativa fosilnim gorivom v cementnih pečeh, morajo biti stalno visoke kakovosti. "Najpomembnejša zahteva cementne industrije je, da mora biti to homogen material s specifičnimi granulometričnimi lastnostmi. Ne sme vsebovati nečistoč, kot sta PVC ali kovina, in mora imeti določeno vsebnost vlage," pojasnjuje Natalya Duarte, vodja prodaje družbe STADLER za Mehiko in Srednjo Ameriko. "Kakovostna goriva ali trdna goriva pridobljena iz odpadkov zagotavljajo konstantno toplotno moč in imajo nizko vsebnost klora, kar je pomembno za pravilno delovanje cementne peči z manj vzdrževanja."

Ker končni kupci vse bolj zahtevajo višjo kakovost, se tudi ta goriva zdaj predelujejo v večjem obsegu, razlike med RDF in SRF pa niso vidne. Da bi izpolnili visoke zahteve, je treba nenehno razvijati tudi postopek proizvodnje teh goriv:

"Zakonodaja Evropske unije se premika od sežiganja odpadkov k recikliranju," pravi Wolfgang Köser, direktor prodaje podjetja STADLER. "V skladu s tem lahko pričakujemo, da se bo kemično recikliranje v prihodnosti vse pogosteje uporabljalo, kar bo zmanjšalo količino kakovostnega vhodnega materiala za proizvodnjo goriv pridobljenih iz odpadkov."

 

Rešitev je mehansko ločevanje

Izziv za postopek sortiranja je iz zelo heterogenih materialov, ki ostanejo v toku odpadkov po odstranitvi reciklažnih materialov, proizvesti nadomestno gorivo visoke kakovosti, ki jo zahtevajo proizvajalci cementa. Pri tem gre za zapleten postopek predelave. Podjetje STADLER je od leta 2005 razvilo in namestilo številne obrate za proizvodnjo nadomestnega goriva v Evropi in Latinski Ameriki s sistemi za sortiranje, ki so prilagojeni individualnim pogojem vsake stranke. V ta namen podjetje STADLER razvija tehnike in postopke, ki zagotavljajo, da vhodni material vedno izpolnjuje posebne zahteve stranke glede kakovosti.

Postopek se začne s predhodnim drobljenjem materiala na manjše koščke, ki se nato s tehnologijo presejanja razvrstijo po velikosti. Nečistoče se odstranijo z balističnim ločevanjem in tehnologijo NIR. Železne in neželezne kovine se izločijo z uporabo magnetov in separatorjev vrtinčnih tokov. Visokokakovostni izhodni material se nato dodatno zdrobi na velikost, ki jo določi proizvajalec cementa. STADLER je v sistem vključil prostoren vmesni bunker z zmogljivim avtomatskim dvigalom, tako da je mogoče v vsakem trenutku zagotoviti potrebne količine goriva pridobljenega iz odpadkov za proizvodnjo cementa.

Postopek razvrščanja se je sčasoma še izpopolnil. "V preteklosti je bila kakovost goriva pridobljenega iz odpadkov nadzorovana s kombiniranjem različnih materialov, čemur sta sledila postopek prebiranja in odstranjevanje kovin. Zdaj ima pomembno vlogo tehnologija NIR," pravi Wolfgang Köser. "V podjetju STADLER smo nenehno spreminjali naše koncepte sortirnic in zdaj je mogoče proizvajati visokokakovostno gorivo tudi iz slabšega vhodnega materiala. V vsakem posameznem primeru zelo natančno preučimo sestavo materiala in ustrezno konfiguriramo stroje, tako da obrat proizvaja gorivo, ki natančno izpolnjuje posebne zahteve glede kakovosti."

 

Partnerski pristop za obrate za pridobivanje goriv, ki so se izkazali za koristne

STADLER-jevo nenehno iskanje rešitev, ki izpolnjujejo ali celo predvidevajo spreminjajoče se zahteve strank, ni omejeno le na razvoj in namestitev sortirnice. Ker se industrija RDF razvija, družba STADLER stoji ob strani svojim strankam in redno pregleduje koncept obrata, da bi zagotovili, da bo obrat sčasoma dosegel želene rezultate. Tako je bilo tudi v primeru obrata, ki je bil leta 2001 zasnovan in zgrajen za podjetje Breitsamer Entsorgung Recycling GmbH, ki ga je STADLER skozi leta posodabljal in predeloval.

Partnerski pristop, ki ga je vzpostavila družba STADLER, je odločilno prispeval k stalnemu uspehu sistema: "Veliko časa porabimo za predhodno testiranje možnih konfiguracij in posameznih sklopov. Kljub temu sta za nas zelo pomembni ocena in optimizacija, ki ju med načrtovanjem opravijo strokovnjaki družbe STADLER, saj imajo pri možnih konfiguracijah in sistemskih elementih ogromno izkušenj. Zelo cenimo tudi pripravljenost družbe STADLER, da preveri različne konfiguracije in jih po potrebi celo večkrat prilagodi," pravi Dr. Wolfgang Niggl, operativni vodja v podjetju Breitsamer.

Z leti, ko so se zahteve spreminjale, se je družba Breitsamer vedno znova obračala na družbo STADLER, tudi zaradi "odličnega medosebnega odnosa in uspešnega sodelovanja, seveda pa tudi zaradi odličnega, v prihodnost usmerjenega načrtovanja in strokovnega znanja. Sistem z nekaj spremembami deluje že več kot dvajset let in dosledno izpolnjuje naša pričakovanja."

V okviru najnovejšega projekta posodobitve je podjetje STADLER ponovno dokazalo, da je sposobno razumeti spreminjajoče se zahteve svojih strank in najti rešitve. Dr. Wolfgang Niggl pojasnjuje: "Sedanja konfiguracija omogoča prilagodljivost zahtevam različnih proizvajalcev cementa, kakovost goriv pridobljenih iz odpadkov pa je zelo dobra."